Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiƫle site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

Verantwoording

Infopolitie.nl (deze site en het Infopolitie Forum) is een site OVER de Nederlandse politie en niet VAN de politie. De site wordt in vrije tijd onderhouden.

Hoewel de site met de grootste zorg wordt onderhouden blijft het uiteraard mogelijk dat u foutjes tegenkomt. Schroom niet om ons daarvan in kennis te stellen.

U kunt via het forum vragen stellen over de politie in het algemeen en over haar werkzaamheden alsmede wetstechnische onderwerpen. Vragen over het optreden van individuele politiemensen kunnen en zullen niet worden beantwoord.

Copyright

Infopolitie.nl reserveert ten aanzien van haar eigen site alle rechten. Niets uit deze website en het bijbehorende forum mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmasters op welke wijze dan ook worden overgenomen, doorgelinkt, tot zich genomen, of vermenigvuldigd, hetzij gedrukt, hetzij via elektronische weg.

Overname van artikelen kan eventueel worden toegestaan, vermits na schriftelijke toestemming van de eigenaren van Infopolitie.nl, en uitsluitend onder de, door deze eigenaren aan te reiken, bronvermelding.

Elke vorm van informatie welke ten behoeve van de site wordt toegestuurd wordt gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Infopolitie.nl behoudt zich dan ook altijd het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, en te demonstreren, ongeacht het doel.

Privacy

Het forum van Infopolitie.nl beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Uw gegevens worden zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijziging of vernietiging beschermd

Indien u van oordeel bent dat de bovenstaande principes niet zijn gehanteerd, laat u dit dan weten. Het probleem zal zo spoedig mogelijk worden geĆÆdentificeerd en waar mogelijk gecorrigeerd. Zorg ervoor dat het woord 'Privacyverklaring' in de onderwerpregel worden vermeld.

Infopolitie.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Infopolitie.nl is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Het forum van Infopolitie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website/Ons forum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het forum van Infopolitie.nl verwerkt uw persoonsgegevens om U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Infopolitie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Infopolitie.nl) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Infopolitie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die het forum van infopolitie.nl hanteert is de tijd dat een account op het forum bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Infopolitie.nl verstrekt alleen aan derden als er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Infopolitie.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infopolitie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Infopolitie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Infopolitie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Redactie

Aan hetgeen op deze site vermeld staat, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling en vulling van deze site is de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheid aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.

De webmasters van infopolitie.nl nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die worden gemaakt bij de beantwoording van vragen in het forum en op andere momenten. De vragen worden naar beste vermogen beantwoord. Indien noodzakelijk zullen antwoorden worden opgezocht in wetgeving. Er wordt geen garantie gegeven, dat het antwoord het meest juiste en uitgebreide zal zijn.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.