Opvallende berichtjes.

Hier vind u wetgeving waar de politie in haar werk vrij vaak mee te maken krijgt. In vrijwel ieder wetboek staat wat de overheid als verbod heeft ingesteld en welke bevoegdheden de politie heeft om op een goede manier toezicht te houden op de naleving van deze regels.

Indien een wet geen aparte bevoegdheden beschrijft zijn de algemene bevoegdheden van het wetboek van Strafvordering van toepassing.

carHet verkeer is opgebouwd uit drie factoren, te weten:
  1. het voertuig.
  2. de omgeving.
  3. de mens.

Als één van deze factoren faalt, ontstaat een gevaarlijke situatie, dan wel van een ongeval. Als deze drie dingen goed op elkaar afgestemd zijn, is er sprake van een goede harmonie, waardoor het aantal ongevallen, die nu eenmaal plaatsvinden in Nederland, drastisch kan verminderen.

Welk ongeval je ook bekijkt, het komt altijd neer op een fout van een van deze drie factoren. Helaas moet daarbij gesteld worden, dat in ongeveer 95 % van de ongevallen de factor mens de oorzaak is. In ongeveer 3 % speelt het voertuig een rol, terwijl het in 2 % aan de weg ligt.

De verkeers(on)veiligheid verdient alle aandacht.

Vooral in de weekeinden gaan bij mensen de remmen los. Men gaat naar een feestje, de alcoholhoudende drank vloeit rijkelijk.

Maar op het einde van de avond ontstaat ineens een probleem, hoe kom je thuis. Ach, het waren maar een paar pilsjes, je voelt je goed, je kunt de hele wereld aan en dus besluit je om zelf naar huis te rijden.

Jammer genoeg staat een eind verder de politie een alcoholcontrole te houden. Je bent betrapt.

Auto's van tegenwoordig zijn behoorlijk veilig gebouwd. Iedere auto heeft een kooiconstructie, iedere nieuwe auto heeft 2, 4 6 of zelfs 8 airbags. De fabrikant doet er alles aan om het voor de inzittenden van een auto zo veilig mogelijk te maken. Onderdeel daarvan zijn ook de autogordels.

Deze pagina vertelt over de nieuwe regels voor het gebruik van autogordels en handsfree bellen.

Het is altijd jammer geld als u een boete krijgt voor een verkeersgedraging. Maar u kunt het voorkomen door u aan de snelheid te houden, door die gordel om te doen, door de papieren bij u te hebben, door die voetgangers op het zebrapad voor te laten gaan door..... vult u zelf maar in.

Op deze pagina een greep uit de meest voorkomende actuele boetebedragen en een opsomming van veel gestelde vragen over de (aankondiging) van beschikking oftewel de bekeuring.
  

De bromfietser verhuist, het bromfietskenteken, het bromfietscertificaat en "hou je aan de regels".
  
Diverse artikelen over het verkeer, waaronder de meting van het uitlaatgeluid van de personenauto, de technische eisen aan uw caravan, inbeslagneming bij verkeersdelicten, blinderen van autoruiten, brommobielen, het vervoeren van dieren, de gehandicaptenparkeerkaart, kinderfietsen, de nieuwe kentekenplaat, gehandicapten in het verkeer en het waarborgfonds motorverkeer.
  

gpk_europa Er is een uniforme Europese gehandicaptenparkeerkaart geïntroduceerd. Als u de nieuwe blauwe kaart heeft ontvangen, dan kunt u tijdens het parkeren in alle lidstaten van de Europese Unie en in sommige andere Europese landen gebruik maken van de faciliteiten, die ook gelden voor de gehandicapte ingezetenen van de betreffende landen.

In deze pagina's wordt per land beschreven waaruit deze faciliteiten bestaan. Waar gehandicapten wel en niet kunnen parkeren en op welke parkeerborden moeten worden gelet.
  

pplaatsIn Nederland zitten we in een aantal regio's met een hele hoop mensen op een hele kleine oppervlakte. De ruimte in grote steden is schaars, erg duur en elke vrije centimeter moet worden benut.

Bomen en plantsoenen zijn al lang niet meer natuurlijk of wild, maar worden aangelegd per vierkante meter.

Architecten krijgen als opdracht mee per x aantal inwoners een boom te planten. In deze "mierenhoop" van mensen lopen frustraties vrij snel op. Rust, privacy en levensruimte zijn schaarse begrippen geworden met alle gevolgen van dien.
    

De gedragsregels die gelden binnen het verkeer inclusief uitleg.

Om met een motorvoertuig deel te mogen nemen aan het verkeer is een rijbewijs vereist. Eenmaal in het bezit van het rijbewijs is het zaak om deze ook te behouden.

Op deze pagina informatie over het beginnersrijbewijs, hoe u het rijbewijs kwijt kunt raken, ouderen en het rijbewijs en welk rijbewijs moet u hebben voor uw aanhangwagen.
    

In dit onderdeel vindt u informatie over het rijgedrag op de weg.

Het rijgedrag van veel weggebruikers kan de titel agressief wel dragen. Terwijl dit helemaal nergens voor nodig is, de tijdswinst die wordt behaald is te verwaarlozen aan de ergernis die men krijgt door dit ongewenste rijgedrag.

De gevolgen van agressief rijgedrag zijn groot te noemen. De een ergert zich omdat het allemaal veel te hard gaat, de ander ergert zich omdat er veel te langzaam gereden wordt.
  

Iedereen heeft kennelijk haast tegenwoordig.

We leven in een jachtige wereld; momenten van rust worden steeds schaarser. De enige rust die we nog hebben zijn de nachtelijke uren in bed en daar willen we dan ook zo lang mogelijk van genieten.

Soms genieten we er iets te lang van; we staan te laat op. Om dit te compenseren krijgen we ineens haast. We gaan harder (soms veel harder) rijden dan op die weg is toegestaan.

Op deze pagina worden diverse nieuwe typen voertuigen besproken.
      

aanrijdingU rijdt over de weg en ineens gebeurt het: uzelf of een ander is even afgeleid en boem=ho. U heeft een aanrijding gehad.

Hopelijk is het voor u bij blikschade gebleven en zijn er geen gewonden bij gevallen. Dan heeft u meer geluk gehad dan de 811 doden en 16.750 ziekenhuisgewonden die in 2006 in het verkeer vielen te betreuren.

Op deze pagina's vindt u informatie over hoe te handelen bij een aanrijding en wanneer de politie op grond van de blikschaderegeling wel of niet komt om de aanrijding op te nemen.
     

speed2Drugs zijn middelen die je bewustzijn beïnvloeden. Dat wil zeggen, ze veranderen je gevoel, je stemming, je denken. Als je een pilsje drinkt, voel je je wat vrijer.

Als je aspirine inneemt gaat je kiespijn over. Je drinkt koffie om wakker te blijven. Je kunt door drugs ook dingen om je hen anders gaan zien. Je kunt vrolijker of rustiger worden, maar ook heel onrustig een depressief.

aangifte Sinds twee weken laten jongeren, na een gezellig avondje stappen, een spoor van vernielingen achter in je buurt. Ook bij jou zijn ze geweest. Naast enkele planten is ook je brievenbus flink onder handen genomen. Ondanks dat je dit gemeld hebt bij de politie, heb je ze nog niet in de buurt gezien.

Die zaterdagavond sta je dan ook zelf op de uitkijk. Na een uur zie je twee jongens het tuinhek openen, over het pas ingezaaide gras lopen om vervolgens een aantal hortensiabloemen 'te plukken'. Plots springt de schrikverlichting aan en zie je dat één van de jongens de zoon van je collega is. Wat doe je? Bel je direct de politie of slaap je er nog een nachtje over?

De maat is vol, dus je besluit aangifte te doen. In het daaropvolgend onderzoek wordt de buurt gevraagd of ze ook iets gezien hebben en worden voetsporen veilig gesteld. Je collega hoeft overigens niet te weten te komen dat jij de aangever bent, want de politie geeft geen namen door. Natuurlijk moet je in dit geval wel zo realistisch zijn dat, gezien de plaats van vernielingen, jouw naam al vrij snel zal opduiken.

Had je geen aangifte gedaan maar het incident bij de politie gemeld, dan zou de politie de gegevens opgenomen hebben in de computer. Ze zou geen onderzoek ingesteld hebben en ook al is de dader bekend, dan nog zou de politie deze niet mogen aanhouden.

Hiervoor is namelijk toch echt een aangifte nodig! Het is dan ook niet voor niets dat de politie burgers stimuleert om aangifte te doen.
 

Op 1 maart 1993 is de 'wet computercriminaliteit' van kracht geworden. De overheid heeft met deze wet duidelijk gemaakt dat het haar ernst is met het aanpakken van deze nieuwe vorm van criminaliteit.
 

Ik kan mij voorstellen, dat een slachtoffer van een seksueel misdrijf niet meteen het Internet opduikt om te kijken of er ooit al eens iets over geschreven is. Desondanks lees je de pagina misschien omdat je op een of andere manier in aanraking bent gekomen met seksueel misbruik zoals verkrachting, aanranding of ontuchtige handelingen.
 

Slachtoffer worden van een inbraak is niet niks. Uw waardevolle en dikwijls dierbare spullen zijn weg. En het idee dat er vreemden in uw huis hebben rondgelopen en aan uw privé-spullen hebben gezeten, zorgt voor een uiterst onbehaaglijk gevoel.
 
Je wordt belaagd. De belager zal daar, zo is de ervaring, uit zichzelf niet (gauw) mee stoppen! Vaak bedient de belager zich van meerdere middelen! Vraag eens aan anderen of datgene wat jou overkomt normaal is of dat je kunt spreken van belaging!
 
Een verhaal over inbreker Arie en wat als u een juridisch probleem heeft.
 

vwbus Je bent een jongere tussen 12 en 18 jaar en bent door de politie aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit.

Je zit op het politiebureau. Misschien kom je er met een waarschuwing vanaf. Maar wat als dat niet zo is. Wat gebeurt er dan verder. Dat staat op de pagina "Opgepakt, wat nu" beschreven.

Op dit deel van de website vind je ook een complete spreekbeurt, handig om te gebruiken als je op school wilt vertellen over de politie.

Je bent een jongere tussen 12 en 18 jaar en bent door de politie aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Je zit op het politiebureau. Misschien kom je er met een waarschuwing vanaf. Maar wat als dat niet zo is. Wat gebeurt er dan verder. Dat staat op deze pagina beschreven.
 
Op de volgende pagina's kom je veel te weten over de geschiedenis van de Nederlandse politie. Deze geschiedenis begint rond 1700, oftewel de Middeleeuwen. Ook krijg je veel informatie over hoe de politie in elkaar zit na de reorganisatie in 1993.
 
Diverse politie-onderwerpen komen hier aan de beurt, aangevuld met een paar spelletjes.
 

politievlamIn elke samenleving is het van belang dat burgers zich naar eigen behoeften en vermogen kunnen ontplooien. De basis daarvoor is een algemeen gevoel van veiligheid. Het is bij uitstek de taak van de overheid om voor die veiligheid te zorgen.

Het Nederlandse veiligheidsbeleid zoals neergelegd in het Integraal Veiligheidsprogramma van het kabinet (juni 1999), omvat een heel scala van aspecten, variërend van het tegengaan van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens, tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en het minimaliseren van de risico's rond branden, ongevallen, milieu- en andere rampen.

De uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt voor een groot deel in de handen van de politie. De politie is voor de burger het eerste aanspreekpunt en de drempel is laag: politiemensen zijn duidelijk aanwezig in het straatbeeld en daardoor makkelijk aanspreekbaar. Dat vergroot het gevoel van veiligheid bij de burger.

Verhalen uit het leven gegrepen. Naast eigen verhalen ook verhalen van collega's waarvoor de hartelijke dank.

De laatste jaren vindt er steeds vaker geweld tegen de politie plaats. Dit geweld loopt uiteen van (zware) beledigingen tot de dood van een agent.

Dit geweld is op geen enkele manier goed te praten, immers zijn agenten degenen, die er voor moeten zorgen dat de maatschappij veilig is en blijft. Op deze pagina een zeker niet volledige opsomming van gepleegd geweld tegen de politie.

Via de Politie-ABC worden diverse onderwerpen door middel van een korte tekst nader beschreven. Mocht u meer informatie willen over het onderwerp wordt u, daar waar dit aanwezig is, verwezen naar andere, meer uitgebreide artikelen.

Bij de politie kun je op vier richtingen solliciteren. Je kunt solliciteren als medwerker op straat, ook wel de medewerker in blauw genoemd. Hierbij moet je denken aan de surveillant, de agent en de hoofdagent. Ook de brigadier is te vinden in het blauw.

Je kunt ook solliciteren op de meer beleidsmatige kant van het politiewerk. Je solliciteert dan naar de functie van inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcommissaris.

De politie werkt ook veel met burgerpersoneel. Zij volgens niet de specifieke politieopleiding, maar brengen via de al genoten opleiding de nodige know-how binnen op het gebied van o.a. personeelszaken, salarisadministratie, communicatie, automatisering.

Tenslotte heeft de politie ook behoefte vaan vrijwilligers, mensen die naast hun reguliere baan graag hun steentje willen bijdragen aan de maatschappij.

vm9Preventie is niet het synoniem voor "het zal mij nooit overkomen". Preventie kan het voor de ander wel moeilijker maken om rottigheid uit te halen. Of het nu uw auto, uw fiets, uw woning of uw vakantie is; voor alles zijn maatregelen te bedenken waardoor inbreken bij u net even iets moeilijker zal worden dan bij een ander.

Een aantal van dergelijke maatregelen staan hier benoemd. Bij de preventiemaatregelen voor de woning dient vermeld te worden, dat u met deze maatregelen niet in aanmerking komt voor het keurmerk Veilig wonen, maar iedere maatregel die u neemt is er een.

Een aantal tips om te voorkomen dat u dingen overkomt die u liever niet wilt laten overkomen.
Steeds meer scholen signaleren een toename van ‘lastig’ gedrag bij leerlingen. Dit stelt de schoolorganisaties en de docenten voor grote problemen. Veel scholen zijn daarom op zoek naar een manier om het ‘lastige’ gedrag van leerlingen te verminderen. Dat lastig gedrag van de leerlingen komt voort uit de ontwikkelingen in de maatschappij.
 
Uw woning is uw privé terrein. Uw rustpunt. De plaats waar u zich veilig voelt. Waar niemand u iets kan maken. Was dat maar altijd waar. Ieder jaar wordt er in Nederland zo'n 120.000 keer ingebroken. Voor sommige mensen die deze pagina doornemen, is de directe aanleiding een inbraak thuis, of de dreiging van een inbraak omdat er in de buurt steeds vaker wordt ingebroken.
 

schatkist_kleinIn de schatkist vind u een opsomming van een aantal vragen welke vrij vaak worden gesteld. Vragen kunnen gaan over het verkeer,maar ook vragen over vissen, vergunningen, solliciteren zult u in de schatkist aantreffen.

Mocht u via de schatkist niet het antwoord op uw vraag vinden heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen in het forum. De in het forum aanwezige leden zullen dan proberen het juiste antwoord te geven.

Bij het samenstellen van de woordenlijst stonden bruikbaarheid, toegankelijkheid en overzichtelijkheid voorop. Niet alle juridische termen zijn in deze lijst zijn opgenomen.

Veel gestelde  vragen over digitale criminaliteit.

Veel gestelde vragen over openbare orde.

Veel gestelde vragen over het solliciteren bij de politie.

Veel gestelde vragen op het gebied van criminaliteit.

Veel gestelde vragen op het gebied van verkeer.

Veel gestelde vragen over de politie in het algemeen.

Do not delete please!

Politiesites