Per 1 mei 2005 is de regel ingevoerd die het vervoeren van personen in of op aanhangers achter motorvoertuigen of bromfietsen verbiedt.

Artikel 61b: Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten

  1. Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing:
    1. op het vervoer van personen in de laadruimte van een ambulance of dierenambulance en op het vervoer van rolstoelinzittenden op de daarvoor ingerichte plaatsen in de laadruimte van een voertuig dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is uitgerust voor rolstoelvervoer.
    2. op het vervoer van personen in de laadruimte van motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer en van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten;
    3. op het vervoer van een persoon op de bestuurderszitplaats in een motorvoertuig of op een bromfiets op meer dan twee wielen die door een ander motorvoertuig of een andere bromfiets op meer dan twee wielen wordt voortgetrokken en op het vervoer van passagiers van het getrokken voertuig als hier bedoeld, voor wie geen zitplaats in het trekkende voertuig als hier bedoeld beschikbaar is;
    4. in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven.

Deze regel is per 1 mei 2005 ingevoerd. Het vervoeren van personen in of op aanhangers achter motorvoertuigen of bromfietsen is vanaf 1 mei verboden. Ook mogen vanaf dan geen personen meer worden vervoerd in open en gesloten laadruimten van deze voertuigen. De maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De wijzigingen worden opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Diverse hulpdiensten waarvoor het noodzakelijk kan zijn personen te vervoeren in de laadruimte vallen niet onder deze regeling.

Er zijn ook uitzonderingen op de regel. Zo wordt bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt voor vervoer van personen in de daarvoor ingerichte ruimte in een ambulance, dierenambulance of voertuig voor rolstoelvervoer. Voor evenementen en optochten is in de meeste gevallen een gemeentelijke vergunning nodig. Wanneer dat niet het geval is moet voor ieder voertuig een ontheffing aangevraagd worden.

Aanvulling 01-04-2008

Artikel 61b, tweede lid, onderdeel a, RVV 1990 staat het vervoer van passagiers toe in de laadruimte van een voertuig dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is uitgerust voor rolstoelvervoer. Door de betrokken wijziging van het artikelonderdeel is deze mogelijkheid uit een oogpunt van bescherming van de passagiers beperkt tot het vervoer van rolstoelinzittenden op de daarvoor ingerichte plaatsen in die laadruimte. De op het vervoer van rolstoelinzittenden ingerichte plaatsen blijken uit aanwezigheid van een rolstoelinzittendebeveiligingssysteem.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.