Het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Art. 85: Parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

De volgende artikelen zijn niet van toepassing op bestuurders van motorvoertuig op meer dan 2 wielen waarin een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart ligt .

Art. 25: Parkeren in parkeerschijfzone.
Art. 24: Langs gele onderbroken streep (max. 3 uren)
Art. 46: Parkeren binnen een erf. (buiten de vakken max. 3 uren)
Art. 62: Bord E-1 (alg. parkeerverbod (max. 3 uren)

Art. 25, 24 eerste lid onderdeel e en 62 (bord E1 bijlage 1) is niet van toepassing op bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, indien zij max. 3 uur parkeren.

  • Als de bestuurder gebruik maakt van het recht om 3 uren te mogen parkeren, moet hij de gehandicaptenparkeerschijf instellen en duidelijk zichtbaar in het motorvoertuig leggen.
  • Buitenlandse gehandicaptenparkeerkaarten zijn in Nederland ook geldig.

Zie ook:

De Europese gehandicaptenparkeerkaart

Artikel 86

Met een gehandicaptenparkeerkaart worden gelijkgesteld de door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven parkeerkaarten voor gehandicapten, voor zover deze bij ministeriƫle regeling zijn aangewezen.