Wat mag niet en wat mag wel in een erf

Art. 44, 45 en 46: Erven.

Binnen een erf:

  • mogen voetgangers de wegen over de volle breedte gebruiken.
  • mogen bestuurders niet sneller rijden dan stapvoets.
  • mogen bestuurders van een motorvoertuig alleen parkeren op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
  • Als een erf is aangeduid als parkeerschijfzone, moet de schijf worden gebruikt.
  • Rechtspraak heeft bepaald, dat stapvoets rijden gelijk staat met 15 km/h.
  • Het parkeren binnen aangeduide weggedeelten geldt ook voor motorfietsen.
  • Of een woonerf wel of niet conform de regels is ingericht, maakt niets uit voor de gebruiker of de parkeerder.
  • Naast het woonerf kent Nederland nu ook 30 km/h gebieden. Dit zijn dus GEEN woonerven.