Vrijstelling van bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), ten behoeve van de ambtenaren van het landelijk politiekorps en de Politieacademie.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Verzocht is om duidelijk onderscheid te maken tussen de voorschriften en beperkingen van de vrijstelling;

Grondslag van vrijstelling overwegende, dat de politie een openbare dienst is als bedoeld in artikel 147 van de Wegenverkeerswet 1994;

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG

Belangenafweging en motivering

overwegende, dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven (art. 3 Politiewet 2012) en dat in het licht van deze vrijstelling ook de onderwijstaak van Politieacademie en het team OBT hieronder vallen; dat, voor zover zij op grond van artikel 91 van het RVV 1990 niet reeds van de bepalingen van het RVV 1990 mogen afwijken, het voor een goede uitvoering van deze taken gewenst is, dat aan de politie vrijstelling wordt verleend van de bepalingen van het RVV 1990; in het kader van dit besluit wordt verstaan onder ‘politie’, het landelijk politiekorps als bedoeld in de Politiewet 2012 en de Politieacademie als bedoeld in de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

Gelet op artikel 147 van de Wegenverkeerswet

BESLUIT:

 1. in te trekken de volgende vrijstelling RVV 1990: van 18 januari 2016, met Datum kenmerk: RWS-2016/2433; 25 november 2016 
 2. aan de politie ten behoeve van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a tot en met c, van de Politiewet 2012, en studenten en personeel van het LSOP, bedoeld in artikel 10 van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, alsmede aan de rijksrecherche ten behoeve van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder d, van de Politiewet 2012, tot 1 januari 2022, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het RVV 1990;
 3. aan het uitoefenen van de bevoegdheden, ontleend aan de vrijstelling en ontheffing, de volgende voorschriften te verbinden
  1. bij gebruikmaking van aan deze vrijstelling ontleende bevoegdheden dient de veiligheid van het verkeer zoveel mogelijk te worden gewaarborgd en dienen de in de brancherichtlijn verkeer politie 2021 opgenomen voorschriften ten aanzien van het gedrag in het verkeer te worden nageleefd
  2. gebruik van deze vrijstelling ten behoeve van onderwijs of trainingsdoeleinden vindt slechts plaats onder toezicht van docenten of examinatoren van de Politieacademie of het team Operationele Begeleiding en Training van het landelijk politiekorps;
  3. indien er sprake is van rijonderricht zijn de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen van overeenkomstige toepass
 4. Aan deze vrijstelling is de volgende beperking verbonden:
  De vrijstelling is slechts geldig indien bevoegdheden die worden ontleend aan deze vrijstelling noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opgedragen taak.

Subcategorieën

aanrijdingU rijdt over de weg en ineens gebeurt het: uzelf of een ander is even afgeleid en boem=ho. U heeft een aanrijding gehad.

Hopelijk is het voor u bij blikschade gebleven en zijn er geen gewonden bij gevallen. Dan heeft u meer geluk gehad dan de 811 doden en 16.750 ziekenhuisgewonden die in 2006 in het verkeer vielen te betreuren.

Op deze pagina's vindt u informatie over hoe te handelen bij een aanrijding en wanneer de politie op grond van de blikschaderegeling wel of niet komt om de aanrijding op te nemen.
     

Vooral in de weekeinden gaan bij mensen de remmen los. Men gaat naar een feestje, de alcoholhoudende drank vloeit rijkelijk.

Maar op het einde van de avond ontstaat ineens een probleem, hoe kom je thuis. Ach, het waren maar een paar pilsjes, je voelt je goed, je kunt de hele wereld aan en dus besluit je om zelf naar huis te rijden.

Jammer genoeg staat een eind verder de politie een alcoholcontrole te houden. Je bent betrapt.

Auto's van tegenwoordig zijn behoorlijk veilig gebouwd. Iedere auto heeft een kooiconstructie, iedere nieuwe auto heeft 2, 4 6 of zelfs 8 airbags. De fabrikant doet er alles aan om het voor de inzittenden van een auto zo veilig mogelijk te maken. Onderdeel daarvan zijn ook de autogordels.

Deze pagina vertelt over de nieuwe regels voor het gebruik van autogordels en handsfree bellen.

Het is altijd jammer geld als u een boete krijgt voor een verkeersgedraging. Maar u kunt het voorkomen door u aan de snelheid te houden, door die gordel om te doen, door de papieren bij u te hebben, door die voetgangers op het zebrapad voor te laten gaan door..... vult u zelf maar in.

Op deze pagina een greep uit de meest voorkomende actuele boetebedragen en een opsomming van veel gestelde vragen over de (aankondiging) van beschikking oftewel de bekeuring.
  

De bromfietser verhuist, het bromfietskenteken, het bromfietscertificaat en "hou je aan de regels".
  
Diverse artikelen over het verkeer, waaronder de meting van het uitlaatgeluid van de personenauto, de technische eisen aan uw caravan, inbeslagneming bij verkeersdelicten, blinderen van autoruiten, brommobielen, het vervoeren van dieren, de gehandicaptenparkeerkaart, kinderfietsen, de nieuwe kentekenplaat, gehandicapten in het verkeer en het waarborgfonds motorverkeer.
  

gpk_europa Er is een uniforme Europese gehandicaptenparkeerkaart geïntroduceerd. Als u de nieuwe blauwe kaart heeft ontvangen, dan kunt u tijdens het parkeren in alle lidstaten van de Europese Unie en in sommige andere Europese landen gebruik maken van de faciliteiten, die ook gelden voor de gehandicapte ingezetenen van de betreffende landen.

In deze pagina's wordt per land beschreven waaruit deze faciliteiten bestaan. Waar gehandicapten wel en niet kunnen parkeren en op welke parkeerborden moeten worden gelet.
  

pplaatsIn Nederland zitten we in een aantal regio's met een hele hoop mensen op een hele kleine oppervlakte. De ruimte in grote steden is schaars, erg duur en elke vrije centimeter moet worden benut.

Bomen en plantsoenen zijn al lang niet meer natuurlijk of wild, maar worden aangelegd per vierkante meter.

Architecten krijgen als opdracht mee per x aantal inwoners een boom te planten. In deze "mierenhoop" van mensen lopen frustraties vrij snel op. Rust, privacy en levensruimte zijn schaarse begrippen geworden met alle gevolgen van dien.
    

De gedragsregels die gelden binnen het verkeer inclusief uitleg.

Om met een motorvoertuig deel te mogen nemen aan het verkeer is een rijbewijs vereist. Eenmaal in het bezit van het rijbewijs is het zaak om deze ook te behouden.

Op deze pagina informatie over het beginnersrijbewijs, hoe u het rijbewijs kwijt kunt raken, ouderen en het rijbewijs en welk rijbewijs moet u hebben voor uw aanhangwagen.
    

In dit onderdeel vindt u informatie over het rijgedrag op de weg.

Het rijgedrag van veel weggebruikers kan de titel agressief wel dragen. Terwijl dit helemaal nergens voor nodig is, de tijdswinst die wordt behaald is te verwaarlozen aan de ergernis die men krijgt door dit ongewenste rijgedrag.

De gevolgen van agressief rijgedrag zijn groot te noemen. De een ergert zich omdat het allemaal veel te hard gaat, de ander ergert zich omdat er veel te langzaam gereden wordt.
  

Iedereen heeft kennelijk haast tegenwoordig.

We leven in een jachtige wereld; momenten van rust worden steeds schaarser. De enige rust die we nog hebben zijn de nachtelijke uren in bed en daar willen we dan ook zo lang mogelijk van genieten.

Soms genieten we er iets te lang van; we staan te laat op. Om dit te compenseren krijgen we ineens haast. We gaan harder (soms veel harder) rijden dan op die weg is toegestaan.

Op deze pagina worden diverse nieuwe typen voertuigen besproken.
      

Alle verkeersborden als afbeelding en de tekst die er bij hoort.
    

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.