Een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) is een motorvoertuig dat bestemd is voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden en geen kenteken nodig heeft.

Hieronder zijn voorbeeldsituaties beschreven waarbij het voertuig door de RDW gekeurd moet worden:

  1. Uw voertuig is een kentekenplichtig voertuig, maar is aangepast naar een niet-kentekenplichtig voertuig en heeft nog geen Nederlands kentekenbewijs. (bijvoorbeeld een nieuw voertuig waarvoor een goedkeuring als bedrijfsauto is afgegeven, of een voertuig dat eerder geregistreerd is geweest in het buitenland).
     
  2. Uw voertuig heeft een Nederlands kentekenbewijs en is omgebouwd naar een niet-kentekenplichtig voertuig.

Om vast te stellen of uw voertuig aan de definitie van een 'motorrijtuig met beperkte snelheid' (inclusief de daarbij behorende eisen) voldoet, moet u het voertuig laten keuren bij 1 van de RDW-keuringsstations.