Gebruikers van een step en skeelers hebben dezelfde rechtspositie als voetgangers. Zij dienen dus het voetpad te gebruiken.

Alleen als er geen voetpad is, mag gebruik worden gemaakt van een fietspad en als dat ook niet kan van de rijbaan (behalve als daar een verbod geldt voor voetgangers).

De verkeersregels voor voetgangers blijven van toepassing.

Bovenstaande geldt formeel ook voor sportende skeeleraars of mensen op steps voor volwassenen, die minimaal op fietssnelheid rijden.