flag_finlandInformatie over parkeren door gehandicapten in Finland.

ALGEMEEN

Op wegen en parkeerterreinen worden voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid door een bord met een rolstoelsymbool. U mag er niet parkeren als op een ander bord of onderbord een naam of autokenteken is aangegeven.

PARKEREN OP WEGEN

U mag op wegen parkeren waarvoor een parkeerverbod geldt (zie de Europese verkeerstekens ).

U mag op wegen waar het parkeren gratis is, maar wel een tijdbeperking geldt, parkeren zonder die tijdslimiet.

U mag gratis en zonder tijdslimiet parkeren op wegen met parkeermeters of parkeerautomaten.

Het is soms mogelijk dat u in voetgangersgebieden mag rijden en parkeren. Ccntroleer dit ter plaatse.

PARKEREN OP PARKEERTERREINEN

Auto's met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en zonder tijdslimiet worden geparkeerd.