Tot nu toe hebben we in onze voorbeeldstad Bigtown te maken gehad met 3 soorten parkeerplaatsen, Betaald Parkeerplaatsen, belanghebbenden (vergunninghouders) en laad/losplaatsen.

Betaald Parkeerplaatsen kunnen, zoals we hebben gezien, vallen onder de belastingwetgeving. De overige 2 (met nog een hele rij soortgelijke parkeerplaatsen zoals de invalidenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen etc.) vallen onder de Wet Mulder.

Een aantal gemeenten heeft intussen verdergaand gefiscaliseerd. Dit betekent in de praktijk dat ook parkeerplaatsen voor vergunninghouders kunnen vallen onder het fenomeen "Betaald Parkeren" Hiervoor dient de parkeerverordening aangepast te worden (of anders van opzet te zijn) In principe komt het erop neer dat de vergunninghouder dan met betaling van zijn vergunning vooraf gebruiksbelasting betaalt voor het gebruik van betaald parkeerplaatsen.

Vergunninghoudersplaatsen kunnen dan apart blijven bestaan, maar men kan ook toestemming geven om met een geldige parkeervergunning te mogen parkeren op een betaald parkeerplaats (onder bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld tot een maximum uurtarief). Voordeel hiervan is voor de gemeente dat ook deze opbrengsten terugvloeien in de gemeentekas en dat daarmee een betere verdeling ontstaat van de kosten en de baten. Simpel gezegd betaalt bij fiscalisering van vergunninghoudersplaatsen de gebruiker ook de kosten, niet de inwoner van die gemeente.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.