Per 1 januari 2014 zijn de boetebedragen aangepast. Houdt er rekening mee, dat hier nog een bedrag van € 7,- bovenop komt voor administratiekosten.

Hieronder een greep uit de tarieven voor gedragingen in het verkeer (excl. administratiekosten).

Nederlanders die in een Europese lidstaat een geldboete hebben gekregen, kunnen voortaan een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verwachten. Het moet om een onherroepelijke beslissing gaa.

Dat staat in een wet van minister Hirsch Ballin van Justitie die per 1 december in werking treedt. De wet komt voort uit het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie.

Stel, u heeft te hard gereden en bent geflitst. Dan int het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de verkeersboete. Dat is sinds de oprichting één van de hoofdtaken van het bureau.

Tot 1990 werden fouten in het verkeer afgedaan als overtredingen. Op elke overtreding stond een boete, die via de strafrechter kon worden voldaan. In principe kon iedere "verdachte" door niets te doen de tenuitvoerlegging van de boete tot in lengte van dagen rekken. Omdat iedere zaak bij niet betaling voor de rechter moest komen, betekende dit een behoorlijke aanslag op de capaciteit van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

 

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau is overgestapt naar een andere bankinstelling. Dit betekent dat de meeste betalingen aan het CJIB vanaf 1 juli 2009 moeten worden overgemaakt op een nieuw rekeningnummer.

Alleen de rekeningnummers voor ontnemingsmaatregelen en strafbeschikkingen wijzigen later - namelijk per 1 september. Wat betekent dit alles voor u?

Politiesites