In de Nederlandse wet is bepaald dat bromfietsen niet harder mogen kunnen dan de maximum constructiesnelheid zoals die staat vermeld op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/uur. Voor snorfietsen is deze marge 4 km/uur.

Maximum constructiesnelheid

Voor de eenvoud en de duidelijkheid heeft de wetgever ervoor gekozen om zo'n marge te hanteren. Dit is in het voordeel van de bestuurder. Door de marge wordt voorkomen dat iemand ten onrechte wordt bekeurd. De maximum constructiesnelheid van een bromfiets is bijna altijd 45 km/uur, die van een snorfiets 25 km/uur. De politie controleert dit met een zogenaamde rollentestbank.

Wat is een rollentestbank?

Een rollentestbank is een geijkt meetmiddel waarmee de maximum constructiesnelheid van de brom- of snorfiets wordt gemeten. De politie gebruikt twee verschillende soorten rollentestbanken.

Bij de ene bank wordt belast gemeten, met een belasting tussen de 60 kg en 100 kg. Bij de andere rollenbank wordt onbelast gemeten. De meetresultaten van deze banken worden tot 50 km/ uur gecorrigeerd met 5 km en bij hogere snelheden met 10%.

Beide merken rollenbanken voldoen aan de wettelijke eisen en zijn door het NMi gecertificeerd.

Verplicht meewerken

Als de politie vermoedt dat een brom- of snorfiets te snel kan rijden, dan is de bestuurder verplicht om mee te werken aan een test op de rollentestbank (Wegenverkeerswet 1994, artikel 160 lid 4). De politie mag het voertuig hiervoor naar een andere plaats overbrengen en mag het voertuig ook enige tijd in bewaring houden om zo'n test uit te voeren.

Snelheidsbegrenzer

Brom- en snorfietsen mogen niet zijn voorzien van een snelheidsbegrenzer die de controle kan beïnvloeden. Als bij controle blijkt dat er een begrenzer op zit, dan wordt die in beslag genomen en wordt er proces-verbaal opgemaakt. Daarna wordt de meting van de maximum constructiesnelheid opnieuw uitgevoerd.

Sancties

Als uit de meting blijkt dat de brommer of snorfiets sneller kan dan de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid, dan volgt een boete of inbeslagname. Een bon voor overtreding van de maximum constructiesnelheid voor snorfietsen is te herkennen aan feitcode N086 a, b of g. Bij bromfietsen feitcode N083 a, b of g.

Rijverbod (WOK-melding)

Naast de sanctie wordt bij een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid een rijverbod opgelegd. Vanaf 1 juli 2014 geldt dit bij elke geconstateerde, gecorrigeerde overschrijding. In het kentekenregister wordt het signaal "Wachten Op Keuring (WOK)" geplaatst. Dat betekent dat de constructiesnelheid moet worden teruggebracht en dat er een herkeuring moet volgen bij de RDW. Totdat het voertuig is goedgekeurd mag er niet meer mee gereden worden. 

Wanneer inbeslagname?

De brom- of snorfiets wordt in beslag genomen als de politie constateert dat de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid met 16 km/uur of meer wordt overschreden en als dat voor de derde keer gebeurt binnen twee jaar. Bij de eerste of tweede overtreding in deze categorie, ontvangt de verdachte een waarschuwingsbrief waarin dit wordt uitgelegd.

De officier van justitie kan de rechter vragen om een verbeurdverklaring van de brom- of snorfiets. Bij inbeslagname wordt altijd een schatting van de waarde van het in beslag genomen voertuig op het beslagformulier vermeld, zodat de rechter die waarde kan meewegen bij zijn/haar beslissing.