De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten dat de maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan per 2008 is verhoogd naar 45 km/uur. Door verhoging van de maximum bromfietssnelheid op de rijbaan kunnen bromfietsers als meer gelijkwaardige weggebruikers meerijden met het autoverkeer.

 Hierdoor neemt de kans op onveilige situaties tussen bromfietsers en automobilisten af. De maximumsnelheid van de bromfiets op het fiets/bromfietspad is ongewijzigd gebleven, dus 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur buiten de bebouwde kom.

Deze verhoging vloeit voort uit de maatregel ‘Bromfiets op de rijbaan’ die inhoudt dat bromfietsers op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden in plaats van op het fietspad. De eerdere maximumsnelheid van de bromfiets binnen de bebouwde kom was 30 km/uur, terwijl automobilisten daar doorgaans 50 km/uur mogen rijden.

Snelheidsverschillen tussen voertuigen op dezelfde rijstrook kunnen leiden tot irritatie, onveilige situaties en doorstromingsproblemen. De maximumsnelheid van 45 km/uur komt overeen met de snelheid waarvoor bromfietsen gebouwd zijn (constructiesnelheid) en is ook gelijk aan de maximumsnelheid die nu al geldt voor brommobielen (die ook onder de categorie bromfietsen vallen).

Waar een lagere algemene snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld in 30 km-gebieden) geldt deze ook voor de bromfiets.

De maximumsnelheid van gehandicaptenvoertuigen op de rijbaan is ook 45 km/uur geworden. Ook voor gehandicaptenvoertuigen geldt dat meerijden met het autoverkeer de veiligheid en doorstroming op de rijbaan ten goede komt.

De maximumsnelheid van de snorfiets is ongewijzigd gebleven, dat wil zeggen: 25 km/uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

  • hun verlof opgeven
  • overuren draaien
  • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
  • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.