Voertuigen worden steeds veiliger. Met behulp van kreukelzones, kooiconstructies en airbags helpen zij de inzittenden te beschermen. De autogordels vormen hierbij een onmisbare schakel.

Hier vindt u de meest gestelde vragen over autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen.

Zit een kind in een kinderbeveiligingsmiddel veiliger dan alleen in de gordel?

Als een kind op de achterbank in een kinderbeveiligingsmiddel wordt vervoerd, heeft het bij een aanrijding dertig procent minder kans op ernstig letsel en zelfs vijftig procent minder kans op dodelijk letsel dan als het los op de achterbank zit.

Als een kind alleen in de gordel op de achterbank zit, zijn deze percentages lager, namelijk respectievelijk twintig en dertig procent (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Een kinderbeveiligingsmiddel biedt dus meer bescherming dan alleen de gordel.

Ik moet meerdere kinderen in de auto vervoeren. Hoe kan ik dat het veiligst doen?

Zet ieder kind in of op een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Als op de achterbank al twee kinderbeveiligingsmiddel in gebruik zijn en er geen plaats meer is voor een derde, zet dan een derde kind (niet het jongste) in een kinderbeveiligingsmiddel op de voorbank.

De plaats op de achterbank tussen de twee autostoeltjes mag worden gebruikt  door een kind van drie jaar of ouder. Dit kind moet wel de gordel gebruiken.

Als u een enkele keer andermans kinderen over korte afstand meeneemt in uw auto, bijvoorbeeld naar een kinderfeestje of een sportwedstrijd, hoeven deze kinderen, voorzover ze drie jaar of ouder zijn, geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken, als deze niet aanwezig zijn. Ze moeten dan wel de gordel dragen. Dit is niet toegestaan voor uw eigen kinderen.

Hoeveel kinderen mag ik op de achterbank vervoeren?

 • In een auto met gordels achterin:
  Kinderen, jonger dan 18 jaar en korter dan 1.35 meter, die zitten in of op een kinderbeveiligingsmiddel hoeven niet op een officiele zitplaats. Dus, ook al zijn er drie zitplaatsen, als u een kinderbeveiligingsmiddel heeft dat plaats biedt aan vier kinderen (deze worden verkocht), dan is dat toegestaan. In de elders genoemde uitzonderingsgevallen moeten de kinderen wel op een officiele zitplaats. Er mogen op of in kinderbeveiligingsmiddelen niet meer kinderen worden geplaatst, dan waarvoor ze zijn ontworpen. Als alle gordels en/of kinderbeveiligingsmiddelen gebruikt zijn, dan mag u niet meer kinderen vervoeren. Dit geldt voor privé-voertuigen. In taxi's en bussen gelden andere regels.
            
  Bij passagiers tot 12 jaar is de bestuurder hiervoor aansprakelijk (de bestuurder krijgt de bon als een passagier tot 12 jaar de gordel niet draagt), na deze leeftijd is de passagier zelf aanspakelijk.
        
 • In een auto zonder gordels achterin:
  Zoveel als er zitplaatsen zijn. Kinderen jonger dan drie jaar mogen in een auto zonder gordels niet worden vervoerd.

Moeten volwassenen die kleiner zijn dan 1,35 meter ook een kinderzitje gebruiken?

Nee, de regelgeving geldt alleen voor kinderen (personen onder de 18 jaar).

Krijg ik een boete wanneer ik een kind in de auto vervoer zonder goedgekeurd kinderzitje?

U krijgt een boete wanneer u een kind kleiner dan 1,35 meter vervoert in de auto zonder goedgekeurd kinderzitje.

Gelden de regels voor kinderzitjes ook in andere Europese landen?

De aangepaste regelgeving voor het vervoer van kinderen in de auto geldt in alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie maar er kunnen  verschillen zijn. In sommige landen moeten kinderen onder de 1,50 meter (i.p.v. 1,35 meter) een kinderzitje gebruiken. Ook gelden niet overal alle uitzonderingen.

Welke regels voor kinderbeveiligingsmiddelen gelden voor de taxi?

In een taxi hoeven kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen dan alleen maar achterin worden vervoerd. Kinderen en volwassenen moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Kinderen jonger dan drie jaar mogen in een taxi ook los op de achterbank zitten. Als er geen gordels in de taxi aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel volwassenen als kinderen, los op de achterbank zitten.

Voorin een taxi moeten kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen de gordel gebruiken en kinderen kleiner dan 1,35 meter een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Als er geen gordels in een taxi aanwezig zijn, mogen kinderen kleiner dan 1,35 meter niet voorin zitten, terwijl kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen in dat geval los voorin mogen zitten.

Welke regels voor kinderbeveiligingsmiddelen gelden voor de bus?

In de bus hoeven kinderen geen kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken, als dat niet aanwezig is. Kinderen vanaf drie jaar en volwassenen moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden.

Als er geen gordels in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel volwassenen als kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger dan drie jaar mogen zowel in een bus met gordels als in een bus zonder gordels los worden vervoerd.

In mijn auto is een derde bank aan gebracht, mogen de kinderen daar ook zitten?

Voor een derde bank, mits door de fabrikant aangebracht, gelden geen andere regels dan voor een tweede bank.

Wanneer mag een kind voorin zitten?

Kinderen mogen altijd voorin zitten, mits ze gebruik maken van een kinderbeveiliginsmiddel. Ze mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem (maxi cosi) op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld .

Moet iemand die wordt vervoerd in een rolstoel ook een gordel gebruiken?

Inzittenden van rolstoelen zijn uitgezonderd van de draagplicht van autogordels. De bestuurder van het voertuig is ervoor verantwoordelijk dat de rolstoel deugdelijk wordt vastgezet. De rolstoelgebruiker moet worden beveiligd met

a.   de voor hen beschikbare veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het voertuig,

b.   de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd, of

c.   een door Onze Minister aangewezen constructie.

 

Wanneer en waar kan ik ontheffing krijgen voor het dragen van een autogordel?

Voor bepaalde groepen mensen is het mogelijk een ontheffing te krijgen voor het dragen van autogordels. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke handicap. De Divisie Vorderingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beslist over het afgeven van deze ontheffingen.

 • Meer informatie:
  Divisie Vorderingen
  Telefoon 070 413 02 00
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben in bezit van een oldtimer waarbij gordels achterin ontbreken. Mogen mijn kinderen van twee en vier jaar wel mee?

Het kind van twee jaar moet in ieder geval in een kinderbeveiligingsmiddel, dat goed is bevestigd in het voertuig. Als dat achterin niet kan worden aangebracht en voorin wel, dan moet dit kind voorin zitten.

Mag ik wanneer gordels ontbreken deze wel plaatsen in combinatie met een kinderstoeltje?

Als gordels ontbreken, mogen deze alsnog worden aangebracht, mits dat oordeelkundig gebeurt; bijvoorbeeld door een erkend carrosseriebedrijf.

Is het juist dat een zitverhoger zónder rugleuning (booster) die aan de huidige ECE norm voldoet, niet meer verkocht mag worden?

Dat is niet juist. Zij mogen verkocht en gebruikt worden.

Mijn vader haalt één keer per week de kinderen van school, moet hij dan ook zitjes in de auto hebben?

Dat is regelmatig terugkerend vervoer van dezelfde kinderen. Conclusie: er moeten zitjes worden gebruikt. Als dagelijks of wekelijks hetzelfde kind wordt vervoerd is dat niet incidenteel.

De uitzonderingsmogelijkheid is in de regels opgenomen om bestuurders niet strafbaar te maken in gevallen waarin redelijkerwijze niet van hen verwacht kan worden dat ze voor het kind dat zij vervoeren een kinderzitje bij zich hebben. Bij regelmatig vervoer mag dat redelijkerwijze wel worden verwacht.

Als kinderen in 9-persoonsbusjes, bijvoorbeeld naar school worden gebracht. Moeten er dan voor alle kinderen korter dan 1,35 een zittingverhoger worden aangeschaft?

Ja

Ik heb vier jonge kinderen en een gewone auto, kunnen we nu niet meer als gezin op stap?

Kinderen onder de 1,35 meter mogen niet meer zonder kinderzitje vervoerd worden, behalve in een aantal specifiek genoemde uitzonderingsgevallen. Het vervoeren van zes personen in een auto met vier of vijf zitplaatsen is in dat verband dus problematisch.

Als ik kinderen van een ander meeneem, is het dan echt zo dat mijn kinderen in het stoeltje moeten en de andere kinderen gewoon in de gordel?

Het komt inderdaad niet erg sociaal over. Achtergrond van deze ‘uitzondering op de uitzondering’ is dat zo wordt voorkomen dat bestuurders die (alleen) hun eigen kinderen vervoeren zonder een kinderzitje te gebruiken dit rechtvaardigen met de stelling dat het slechts een korte rit over beperkte afstand betreft. Verder is er niets op tegen als de ouders van de andere kinderen voor hen een kinderzitje aanleveren.

Ben ik verplicht gordels te hebben in mijn kampeerauto?

Of op bepaalde plaatsen gordels aanwezig moeten zijn, hangt af van drie zaken:

 1. Is de kampeerauto gebaseerd op een personenauto?
 2. Is de kampeerauto gebaseerd op een bedrijfsauto (dat is te zien aan het kenteken)?
 3. Wanneer is de auto voor het eerst in het verkeer gebracht?

In een personenauto, en dus ook in een van een personenauto afgeleide kampeerauto, moeten gordels aanwezig zijn op alle naar voren gerichte zitplaatsen als de auto na 31 december 1989 in het verkeer is gebracht (zie kentekenbewijs deel I). Personenauto's die in het verkeer zijn gebracht na 30 september 2000, moeten tevens zijn voorzien van gordels op alle naar achteren gerichte zitplaatsen. Vanaf 21 juli 2013 mogen personenauto's geen zijdelings gerichte zitplaatsen meer hebben.

In een bedrijfsauto, dus ook in een van een bedrijfsauto afgeleide kampeerauto, moeten alle naar voren gerichte zitplaatsen van een gordel zijn voorzien als de auto na 31 december 1997 in het verkeer is gebracht. Dat hoeft echter niet als zich op maximaal 1.30 meter voor de rugleuning van de desbetreffende zitplaats een veiligheidsscherm of de rugleuning van een ervoor gelegen zitplaats bevindt.

Voor zitplaatsen die langs de zijkant van de auto zijn aangebracht, zijn geen eisen gesteld ten aanzien van gordels, omdat deze niet goed zijn te beveiligen. Daarom mogen dergelijke zitplaatsen - voor zover bestemd om tijdens het rijden te worden gebruikt - vanaf 21 januari 2014 niet meer in nieuwe auto's worden aangebracht.

Zoals hierboven blijkt, mag in oudere kampeerauto’s in veel gevallen zonder gordel worden gereden. De veiligheidseisen zijn echter door de jaren heen niet voor niets steeds strenger geworden. Autogordels redden jaarlijks talloze levens.

Het verdient dus aanbeveling tijdens het rijden geen zijdelings gerichte zitplaatsen te gebruiken en op andere zitplaatsen zonder gordels die men rijdend wil gebruiken zo mogelijk alsnog gordels te laten aanbrengen.

Waarom zitten er in de bus geen gordels?

Het dragen van een gordel in stads- en streekvervoer is niet verplicht. Er zijn dan ook doorgaans geen gordels aanwezig. Dit omdat met het voordurend in- en uitstappen van passagiers, gaan zitten en staan en opschuiven, het dragen van een gordel niet praktisch is. Ook voor staanplaatsen is het dragen van een gordel niet echt handig.

Er zijn ook geen slachtoffercijfers voor passagiers van stads- en streekbussen die een gordeldraagplicht zouden rechtvaardigen.