Op deze pagina staan twee tabellen. Hierin staan de tarieven en de sancties die opgelegd kunnen worden. Wanneer het promillage hoger is dan de hoogste promillage in de tabel dan gelden daar andere straffen, zoals bijvoorbeeld taakstraf of gevangenisstraf. Ook verandert de situatie wanneer er sprake is van roekeloos rijgedrag of wanneer er sprake is van een verkeersongeval.

Voor beginnend bestuurders is er per 1 januari 2006 een verscherping ingesteld. Dit zijn automobilisten die vanaf 30 maart 2002 hun rijbewijs gehaald hebben of het na 1 januari 2006 nog gaan halen. Zij mogen al vanaf 0,2‰ niet meer rijden, bij meer ervaren bestuurder is dat vanaf 0,54‰. Ook wordt eerder het ontzeggen van de rijbevoegdheid toegepast bij beginnende bestuurders. Daarom staan deze tarieven en sancties in een aparte kolom.

1. Tabel Motorvoertuigen (exclusief brom- en snorfiets)

Promillage Tarieven Tarieven Beginnend bestuurder
0,22-0,80‰ (95-230 µG/l)   € 300,-
0,54-0,80‰ (235-350 µG/l) € 300,-  
0,81-1,00‰ (355-435 µG/l) € 425,- € 425,- + 2 mnd ontzegging
1,01-1,15‰ (440-500 µG/l) € 550,- € 550,- + 2 mnd ontzegging
1,16-1,30‰ (505-570 µG/l) € 650,- € 650,- + 4 mnd ontzegging