Vakantie, Vandalisme, Veilig op straat, Veiligheidsbeleid in Nederland, Verdachte situaties, Vergunningen en akten, Verkeerspolitie, Vermiste en gevonden voorwerpen, Vissen, Voorkoming misdrijven, Voorlichting.

Vakantie

Met name in de vakantietijd trekken veel mensen er op uit. Dat weten inbrekers ook, die daarom extra alert zijn. Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Vraag aan de mensen die op uw huis passen of zij bijvoorbeeld de gordijnen overdag open willen doen en ''s avonds weer dicht. Vraag ook of zij de brievenbus regelmatig leeg willen maken en de post in een kast willen leggen. Buitenstaanders kunnen dan niet aan de stapel kranten op een tafel zien dat u kennelijk al wat langer weg bent.

Laat verder wat koffiekopjes op tafel staan of doe de (ontdooide) koelkast gewoon dicht. Laat met behulp van een tijdschakelaar af en toe wat verlichting branden of de radio of TV korte tijd aan staan. Of plaats buiten een bewegingsmelder met daaraan gemonteerd een lamp die in de woning gaat branden i.p.v. buiten de woning.

Zomaar wat mogelijkheden om een inbreker de indruk te geven dat u gewoon thuis bent. Informeer bij de politie of zij uw woning tijdens de vakantie wat extra in de gaten willen houden. Als die mogelijkheid bestaat, kunt u in het bureau een antwoordkaart invullen, waarop u aangeeft hoe lang u op vakantie bent. De politie kijkt dan met andere ogen naar uw woning. En als u toch in het bureau bent, neem dan ook de folder met preventietips mee.

Ten slotte: u maakt van thuisblijvers toch zeker geen spoorzoekers? Laat de achterblijvers weten waar u zit of waar familie woont. Je weet maar nooit!

Zie ook: Tips voor een onbezorgde vakantie

Vandalisme

Een plantenbak omver geschopt, de ruiten op school aan diggelen, graffiti op deuren en muren. Voorbeelden van vandalisme; ogenschijnlijk kleine vergrijpen, maar met een hoog irritatiegehalte. Bovendien veroorzaakt vandalistisch gedrag een gevoel van onveiligheid, zo blijkt uit onderzoek. Vandalisme gebeurt over het algemeen in groepsverband.

De politie probeert samen met de gemeente en het bureau HALT deze vorm van criminaliteit terug te dringen. Kinderen die zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme worden door de politie doorverwezen naar het bureau Halt. Wordt u geconfronteerd met vandalisme, meldt het dan bij de politie.

Zie ook: Vandalisme: u kunt er wat aan doen

Veilig op straat

Bijna dagelijks leest u in de krant over berovingen op straat. U kunt zelf wat doen om uw veiligheid op straat te vergroten.

  • Neem nooit teveel geld mee;
  • Draag ook niet teveel kostbare sieraden;
  • Berg cheques en pasjes gescheiden op;
  • Bewaar nooit een briefje met uw pincode erop in uw portemonnee;
  • Houd uw handtas tussen uw arm en lichaam geklemd;
  • U kunt het beste met de tas naar de kant van huizen of winkels lopen, zodat dieven op (brom)fietsen niet vanaf de straat uw tas weg kunnen graaien en er vandoor kunnen gaan;
  • Ook het kruislings dragen van de banden van de tas over de schouder maakt het tasjesdieven moeilijker;
  • Plaats uw tas niet voor het grijpen in fietsmanden of achterop;
  • Meld verlies van uw bankpas zo snel mogelijk aam uw bank;
  • Doe altijd aangifte bij de politie.

Veiligheidsbeleid in Nederland

In een democratische rechtsstaat hebben alle burgers dezelfde rechten. Iedereen is gelijk voor de wet. Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, en ieders persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Fundamenteel is dat alle overheidsorganen de rechten van de burger eerbiedigen.

Overheidsorganen zijn daarom aan regels gebonden. Nederland kent een scheiding tussen volksvertegenwoordiging (wetgevende macht), bestuur (uitvoerende macht) en rechtspraak (rechterlijke macht). Deze drie organen hebben veel met elkaar te maken, maar formeel gezien zijn ze onafhankelijk. De volksvertegenwoordiging controleert de regering. De rechtspraak ligt bij de onafhankelijke rechterlijke macht.

De plaats en taak van de politie binnen dit bestel komen tot uitdrukking in het gezegde 'de sterke arm'. Als uitvoerende organisatie van het bestuur moet de politie zich - net als andere overheidsorganen - laten leiden door de wet. Elk politieoptreden moet dus op de wet gebaseerd zijn.

Dat is belangrijk, omdat de politie beschikt over het 'geweldsmonopolie'. De politie kan en mag geweld gebruiken, wat voor een gewone burger een misdrijf zou zijn. De onafhankelijke rechter controleert zo nodig of een politieoptreden inderdaad op de wet berust.

Verdachte situaties

Een zeer groot deel van het aantal opgeloste misdrijven is indirect te danken aan tips vanuit de bevolking. Mensen die iets zien, waarvan ze gevoelsmatig vinden dat het niet in de haak is, schromen vaak om dit te melden aan de politie. Toch is dit jammer, want het komt maar al te vaak voor dat juist die informatie de sleutel vormt tot de oplossing.

Niet vaak genoeg kunnen wij er op aandringen ''verdachte situaties'' altijd meteen te melden. De politie kan immers niet overal tegelijk zijn.

Vergunningen en akten

Er zijn tal van handelingen en gedragingen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het houden van een buurtfeest, het plaatsen van een terras, het parkeren in een vergunninggebied, het laten spelen van muziekgroepen op straat, het aanvragen van jachtakten of wapenvergunningen.

De meeste vergunningen worden verstrekt het hoofd van de plaatselijke politie. Dit is de Burgemeester en daarom worden de meeste vergunningen door de gemeente verleend. De gevallen waarvoor u vergunning nodig heeft kunnen per gemeente of per district verschillen. In sommige gevallen is voor het afgeven van een vergunning advies van de politie vereist.

Voor nadere informatie kunt u zich dan ook het beste rechtstreeks wenden tot uw gemeente. Maar u kunt voor advies natuurlijk ook terecht bij uw politiebureau.

Verkeerspolitie

De afdeling Technische Verkeers Ondersteuning doet o.a. onderzoek naar de oorzaken van aanrijdingen. Zij verrichten ook technische onderzoeken aan vrachtauto's, personenauto's, motoren en bromfietsen.

Bij een aanrijding wordt de volledige plek van de aanrijding op foto gezet en worden alle sporen, die door de aanrijding zijn ontstaan gemeten en beschreven. Aan de hand van deze sporen is veel te vertellen over hetgeen zich net voor de aanrijding afspeelde. Bijvoorbeeld kan vrij nauwkeurig worden bepaald met welke snelheid de bij de aanrijding betrokken voertuigen op het moment van en net vóór de aanrijding hebben gereden.

Vermiste en gevonden voorwerpen

Mocht u zaken vinden of verloren zijn, meldt u dit dan even op uw gemeente. Daar worden zaken geregistreerd.

Ook gevonden fietsen worden door de gemeente geregistreerd. Mochten deze na verloop van tijd niet door de eigenaar zijn opgehaald worden de fietsen verkocht. Hierbij wordt door de gemeenten verschillend gehandeld. De ene biedt personen, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets, aan om een andere fiets uit te zoeken uit de rij gevonden fietsen. De ander verkoopt de fietsen als partij aan de fietsenmaker.

Vissen

Het visseizoen is in principe permanent geopend. Dit geldt echter niet voor alle wateren en ook niet voor alle soorten:

Vissoort
Gesloten tijd
baars, barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, winde en vlagzalm 1 april t/m 31 mei 
snoek 1 maart t/m 30 juni
beekforel, beekridder, bronforel, zalm en zeeforel 1 oktober t/m 31 maart

Vangt u in de gesloten periode toch per ongeluk zo'n vis, dan moet u hem onmiddellijk in hetzelfde water terugzetten.

Nachtvisverbod
Van 1 juni tot en met 31 augustus mag u in de meeste wateren ook 's nachts vissen. De rest van het jaar is het verboden om met de hengel te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang.

Let op: Kijk naar de voorwaarden op de vergunning als u gaat nachtvissen. Veel verenigingen hebben het nachtvissen verboden in verband met overlast van de nachtvissers voor de omgeving.

Voorkoming misdrijven

Voorkomen is beter dan genezen, is een veel gehoord gezegde. Dat geldt natuurlijk ook bij misdrijven. Iedereen die wel eens met inbraak of diefstal te maken heeft gehad, zal dat kunnen bevestigen. Vaak zijn eenvoudige maatregelen, zoals een extra slot op een raam of een deur, al voldoende. De politie heeft mensen in dienst die u daar uitvoerig over kunnen informeren en u preventieadviezen kunnen geven.

Daarnaast brengen zij uit ervaring een stukje kennis over de werkwijze van inbrekers mee. Zij zien zo in een oogopslag wat de zwakke plekken in de beveiliging van uw huis zijn. Deze specialisten kunnen weer een beroep doen op de afdeling preventie in de districten, die overigens ook grotere projecten als Politie Keurmerk Veilig Wonen actief kan ondersteunen.

Voorlichting

De politie vindt het belangrijk om het publiek te vertellen wat ze doet. Verder vindt de politie het een plicht om het publiek te vertellen hoe het gesteld is met de veiligheid in het gebied. Want: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarom brengt de politie actief berichten naar buiten over zaken waar ze mee te maken krijgt.

Er zijn een paar belangrijke regels: slachtoffers en verdachten moeten anoniem blijven. Uiteraard zijn er genoeg gevallen waarin de politie besluit om een bericht niet naar buiten te brengen want de politie wil heel zorgvuldig te werk gaan.

Zo kan het wel eens gebeuren dat de politie zwijgt omdat een recherche onderzoek in een kritische fase zit. En verder zwijgt de politie in principe altijd over gevallen van zelfdoding. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de voorlichter van het district. Deze werkt op het districtsbureau.