Met de leergang Recherchekundige Master is het mogelijk om rechtstreeks in te stromen bij de recherche. Je leert in het kort het blauwe politiewerk en daarna alle facetten van het rechercheren. Voor deze opleiding moet je minimaal in het bezit zijn van een hbo bachelordiploma.

Werken en leren tegelijk

Werken en leren bij de politie betekent altijd baan en opleiding ineen. Periodes van studeren op de Politieacademie worden afgewisseld met periodes werkend leren in het korps

Duur en start opleiding

De leergang Recherchekundig bestaat uit een premaster en een masterfase.

Premaster (één jaar):

Het eerste jaar is de pre-master. Je gaat 9 maanden naar de Politieacademie en wisselt dit af met praktijkstages bij het korps. Je hebt gemiddeld 20 contacturen per week en zult de overige 20 uren besteden aan (groeps)opdrachten en zelfstudie.

Hierna ga je 3 maanden werkend leren (snuffelstage) bij de districtsrecherche van het korps. Je loopt mee met een ervaren collega. Je doet dan vooral kennis op van het basispolitievak met de focus op opsporing. Dit is belangrijk om een netwerk op te bouwen en de politieorganisatie te leren kennen.

Master

Afhankelijk van jouw studieritme duurt de masterfase twee tot drie jaar. De eerste 3 maanden besteed je fulltime aan de kernopgave 'Structureren meeromvattende zaken'.

Je leert een rechercheonderzoek van A tot Z doorlopen. Daarna ga je langere perioden werken in het korps, afgewisseld met het volgen van nieuwe kernopgaven op de Politieacademie.

Er wordt dieper ingegaan op het specifieke werk van de recherchekundige. Je leert vanaf een hoger niveau te kijken naar het recherchewerk. Aan het einde van de master schrijf je een scriptie. Dit is een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld is aan de opsporing.

Je doet in die periode ook een (studie)onderzoek in één van de Europese lidstaten.

Leren

Op de Politieacademie leer je op verschillende manieren: individueel, in groepen of in colleges. Ook leer je thuis en in het korps. Er wordt dus een behoorlijke zelfstandigheid van je verwacht. Via BlackBoard, de elektronische leeromgeving van de Politieacademie, kun je altijd contact houden met docenten en medestudenten. Of je nu thuis, in het korps of op school bent.

Vakken en examens

Tijdens de premaster krijg je les in de volgende thema's:

 • Samenleving, rechtstaat en politieorganisatie
 • Recht
 • Criminologie en Methoden van Onderzoek
 • Opsporing
 • Publiek domein
 • Politiële vaardigheden (aanhoudingsvaardigheden, schietles, rijopleiding)

Omdat je tijdens de opleiding ook basispolitietaken gaat uitvoeren is het belangrijk dat je een executieve status hebt. Dit betekent dat je geweld- en aanhoudingsbevoegdheden krijgt. Je leert schieten en zelfverdediging, en daarom is een goede conditie belangrijk in dit vak.

Tijdens de masterfase volg je de volgende kernopgaven:

 • Structureren van een meeromvattend rechercheonderzoek
 • Uitvoeren van een exploratief onderzoek
 • Beoordelen van dader- en slachtoffergedrag
 • Beoordelen van recherchestrategiën
 • Wetenschappelijke expertise en opsporing

Verder wordt je getraind in het ontwikkelen competenties als netwerken, zelfstandigheid, analytisch vermogen, plannen en organiseren en je inschattingsvermogen.

Examens

Voor elk vak leg je een examen af, een Proeve van Bekwaamheid heet dat. De ene keer wordt de proeve afgenomen op de Politieacademie, de andere keer in het korps. De ene keer is het een schriftelijk examen, de andere keer voer je een praktijkopdracht uit.

Begeleiding

Op de Politieacademie krijg je les van docenten die zelf jaren straatervaring hebben of docenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Ook krijg je van meerdere kanten persoonlijke begeleiding.

Iedere student heeft een leerprocesbegeleider die toezicht houdt over de voortgang van je studie. Dit is een soort mentor. Met de leerprocesbegeleider bespreek je regelmatig je persoonlijk voortgangsverslag (portfolio).

Les op de PolitieacademieIn het korps krijg je begeleiding van de praktijkcoach en de trajectbegeleider. De praktijkcoach is de politieman of –vrouw die je begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het werk. Waar je dus echt de straat mee op gaat.

Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij houdt contact met je leerprocesbegeleider op de Politieacademie.

Naast de zorgvuldige begeleiding wordt er ook zelfstandigheid en eigen initiatief van je gevraagd.

Opleidingslocatie

De leergang Recherchekundige is alleen te volgen op de locatie van de Politieacademie in Apeldoorn. Tijdens de opleidingskwartielen op de Politieacademie ga je 's avonds gewoon naar huis. Je woont dus niet 'intern'.

Voor veel studenten kan dit een behoorlijke reistijd opleveren. Zij zoeken bijvoorbeeld voor tijdens de opleidingskwartielen woonruimte in de buurt. Je ontvangt overigens wel een reiskostenvergoeding van het korps.

Uniform en uitrusting

brigadier1

Gedurende de eerste negen maanden van de premaster draag je een uniform omdat je je dan bezighoudt met reguliere politiewerkzaamheden. Tijdens het werkend leren bij de recherche en op de Politieacademie draag je geen uniform meer.

Op je uniform staan rangonderscheidingstekens. Als student heb je de rang aspirant, dat is één streep. Tijdens je opleiding (na 2 jaar) krijg je al de rang brigadier (zie foto). Je moet dan wel het premaster jaar hebben afgerond en ook de kernopgave 'structureren van meervoudige rechercheonderzoeken'.

Uitrusting

Vanaf het begin van de opleiding krijg je -naast het uniform- ook handboeien, een korte wapenstok, peperspray en een portofoon. Deze uitrusting draag je aan een 'koppel' om je middel.

Je vuurwapen krijg je natuurlijk pas nadat je hiervoor lessen hebt gevolgd en examens goed hebt afgelegd. Tijdens het werkend leren op rechercheafdelingen hoef je het uniform en de uitrusting niet te dragen.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.