Artikelindex

Je kunt na een aantal jaren straatdienst kiezen voor een specialisme binnen de politie. Je kunt daarbij denken aan arrestatieteam, bereden politie, recherche, motorrijder, hondengeleider, mobiele eenheid en wat je verder maar bedenken kunt.

Voor de meeste van deze specialismen wordt enige jaren straatervaring vereist. Je zult dus eerst een paar jaren als agent dienst moeten doen bij een van de vele teams in Nederland. Nadat je voldoende ervaring hebt opgedaan kun je binnen de politie solliciteren op vacatures.

Je kunt dus niet meteen een opleiding krijgen tot één van de specialismen.

Persoonsbeveiliger

politieinnederland_2008_img_37Internationale en nationale gebeurtenissen en ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat het aantal persoonsbeveiligingsopdrachten voor de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) sterk is toegenomen. Eén van de uitgangspunten van de DKDB: "geen enkel verzoek tot persoonsbeveiliging wordt geweigerd".

Wat doet een persoonsbeveiliger?

De DKDB is specialist op het gebied van persoonsbeveiliging, objectbeveiliging en veiligheidsadviezen in binnen- en buitenland. De kerntaak van de dienst is het voorkomen, afweren en doorstaan van aanslagen op leden van het Koninklijk Huis, politici en diplomaten in binnen- en buitenland. Maar ook hooggeplaatste buitenlandse gasten die Nederland bezoeken zoals staatshoofden en ministers worden beveiligd door persoonsbeveiligers van de DKDB. Onder bepaalde omstandigheden beveiligt de dienst ook justitie- en politieambtenaren en burgemeester en wethouders.

Observatie is erg belangrijk. Hoe zet jij je observatie van afwijkend gedrag in een groep mensen om in actie terwijl je VIP zijn of haar werkzaamheden ongestoord wil voortzetten? In steeds wisselende situaties moet je om kunnen gaan met het gedrag van mensen en hun emoties, daarbij continue de afweging makend tussen de veiligheid en privacy van je VIP. Persoonsbeveiliging is echt teamwork.

Niet alle VIPS worden op eenzelfde manier beveiligd. Op basis van een dreigingsanalyse wordt de beste vorm van beveiligen gekozen voor een VIP.

Word eerst (hoofd)agent

Persoonsbeveiligers van de DKDB vallen onder het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Het is belangrijk dat je eerst ervaring opdoet als (hoofd)agent in het gewone politiewerk.

Politiesites