‘Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd’ is de kern van de landelijke norm hoe om te gaan met werknemers met een publieke taak. Minister Ter Horst, andere bewindspersonen en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zonden vandaag dit krachtige signaal het land in.

Hun handtekening staat onder de landelijke norm die de basis is voor de correcte omgang met hulpverleners, baliemedewerkers van de sociale dienst, buschauffeurs en alle andere professionals die dagelijks werken aan de publieke taak. Ook is er sinds vandaag een beeldmerk dat werkgevers kunnen gebruiken om hun huisregels kracht bij te zetten.

De veiligheid van werknemers is een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Toch reikt agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak verder dan alleen het leed van de werknemer en de gevolgen voor zijn organisatie. Zij werken immers voor de samenleving als geheel. Door hen in het werk te belemmeren wordt tegelijk het goed functioneren van de samenleving bemoeilijkt. Daarom is het extra belangrijk dat zij hun taak veilig kunnen uitoefenen en gerespecteerd worden.

Met de breed gedragen norm en de uniformiteit die ervan uitgaat, krijgen werkgevers en werknemers met een publieke taak een steun in de rug. De norm bestaat uit vier delen:

  1. Agressief of gewelddadig gedrag tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd
  2. Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen
  3. Volg de aanwijzingen van de professional op
  4. Verstoor de (bedrijfs)orde niet

Dat agressie en geweld nooit getolereerd wordt, is de kern van de norm. Daarnaast moet de professional met een publieke taak de ruimte krijgen om zijn werk goed te doen. Aan deze algemene norm zal per sector invulling gegeven worden in specifieke gedrags- of huisregels. Zo is voor te stellen dat de spoedeisende hulpverlening behoefte heeft aan een regel die voorschrijft dat de hulpverleners niet voor de voeten worden gelopen.

Voor een loketmedewerker zijn weer andere regels nuttig. Het derde onderdeel van de landelijke norm schrijft voor dat aanwijzingen van de professional altijd opgevolgd moeten worden. Ten slotte is de norm dat de bedrijfsorde niet verstoord mag worden. Bij overtreding van deze norm is een reactie van de werkgever op zijn plaats.

BZK ondersteunt de werkgever en werknemer van de organisaties met een publieke taak onder andere door onderzoeken te verrichten naar de oorzaken, gevolgen en omvang van de agressie en het geweld. Ook ontwikkelt het programma voor de werkgevers en werknemers instrumenten om agressie en geweld aan te pakken.

Zo is er het ‘Handboek agressie en geweld’. Het geeft aan welke stappen een werkgever kan nemen bij het vormen van eigen beleid voor de aanpak van agressie en geweld tegen de werknemers. De brochure ‘reactiemogelijkheden’ biedt een overzicht van de mogelijkheden die een werkgever heeft om op agressie en geweld te reageren.

Daarnaast wordt vanuit Veilige Publieke taak ingezet op het maken van eenduidige afspraken met politie en Openbaar Ministerie over hoe omgegaan wordt met geweldsincidenten. Zo wordt al een dubbele straf eëist als het gaat om agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Zie voor meer informatie www.veiligepublieketaak.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.