Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen in 2008 van het Schadefonds een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 2.650. In totaal keerde het fonds een bedrag uit van meer dan € 12 miljoen.

 

Van dit bedrag werd bijna € 8 miljoen voor immateriële schade (smartengeld) toegekend  en ruim € 4,5 miljoen voor materiële schade. Dit blijkt uit het jaarverslag 2008 van het Schadefonds.

De hoogtes van de eenmalige uitkeringsbedragen zijn afhankelijk van de ernst van het geweldsmisdrijf en de opgelopen schade. De maximale bedragen zijn vastgelegd in het Besluit schadefonds geweldsmisdrijven. Sinds 1994 zijn deze maximumbedragen niet meer verhoogd. Het Schadefonds acht een ophoging ervan echter zeer wenselijk en reëel.

Daarom dringt het fonds er bij de minister van Justitie op aan, haast te maken met de al lang aangekondigde wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Bij deze wijziging kunnen niet alleen de maximumbedragen worden verhoogd, maar kan ook het begrip ‘slachtoffer’ worden verruimd, ten behoeve van nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Bron: Min. van Justitie | 30-06-2009