Doe altijd zo snel mogelijk aangifte bij de politie wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen in uw huis toch is ingebroken. Neem in dat geval altijd uw ingevulde registratiekaart mee. Zeker bij het opsporen van gestolen goederen is een zo volledig mogelijke omschrijving een vereiste.

Bedenk dat de politie zonder uw aangifte en die beschrijving weinig of niets kan doen.

Na het opnemen van uw aangifte zal de politie u informeren over de mogelijkheden die er zijn (een deel van) de geleden schade te verhalen op de verdachte. Ook zal zij u wijzen op het Buro Slachtofferhulp.

Bij dit bureau kunt u terecht voor opvang, hulp, informatie en advies. Er is een speciale folder "Slachtofferhulp en schadevergoeding" verkrijgbaar bij het politiebureau.