Welke maatregelen kunnen wettelijk worden getroffen.

Artikel 540 wetboek van Strafvordering

  1. In het geval van ontdekking op heterdaad van enig strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is aangerand , kunnen de maatregelen in de navolgende bepalingen omschreven worden toegepast, indien tegen den verdachte gewichtige bezwaren bestaan en er groot gevaar is voor herhaling of voortzetting van dat feit.
  2. Het geval van ontdekking op heterdaad wordt bij toepassing van de maatregelen die in deze titel worden omschreven, inhouding inbegrepen, aanwezig geacht indien:
    1. de vrijheidsbeneming omschreven in de artikelen 154a en 176a van de Gemeentewet kort na die ontdekking heeft plaatsgevonden en
    2. bij aansluitende aanhouding en inverzekeringstelling de toepasselijke termijnen in acht zijn genomen.