Het kan natuurlijk zijn dat de politie het onderzoek niet rond krijgen, bijvoorbeeld omdat de verdachte niet wordt opgespoord of omdat er onvoldoende bewijsmateriaal is gevonden. In dat geval worden de aangifte en eventuele andere stukken van het onderzoek op het politiebureau bewaard.

 

Vervolgonderzoek of seponeren

Als de politie het onderzoek wel heeft afgerond en er een verdachte is gehoord zal het dossier worden doorgestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie is de openbare aanklager, die namens de staat een straf tegen de verdachte kan eisen bij de rechter. Ook kan hij de rechter vragen de verdachte te veroordelen tot het betalen van de schade. Dit noemt men wel de schaderegeling ingevolge de wet Terwee.

Dit is niet echt een wet maar een verzamelnaam voor aanpassingen in een aantal wetten om schade makkelijker te kunnen regelen. De officier van justitie bepaalt of iemand voor een strafbaar feit wordt vervolgd of niet. Dit betekent dat niet jijzelf maar de officier van justitie als partij optreedt tegen de verdachte.

Als je zaak bij de officier van justitie terechtkomt krijg je een brief waarin gevraagd wordt of je op de hoogte gehouden wilt worden. Als je dit te kennen hebt gegeven, zal de officier van justitie je informeren over zijn/haar beslissing. Zolang de officier van justitie jouw zaak in behandeling heeft kun je, indien nodig, een gesprek met hem/haar aanvragen. Hiervoor kun je contact opnemen met het arrondissementsparket. Indien je niet weet waar dat is, vraag de politie hier dan naar.

Redenen niet vervolgen en wat er tegen doen.

Als de officier van justitie besluit om niet te vervolgen (seponeert), is dit meestal omdat hij/zij vindt dat er onvoldoende bewijs is. De officier van justitie is dan van mening dat de rechter die over de zaak moet oordelen, het bewijs niet voldoende zal vinden om de verdachte te veroordelen. De officier van justitie dient je in kennis te stellen van zijn beslissing.

Tegen het besluit van de officier van justitie om niet te vervolgen kun je schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, waarbij je jouw bezwaren tegen het besluit duidelijk maakt. Je dient dit te doen binnen drie maanden nadat de officier van justitie kennis heeft gegeven van zijn beslissing om niet te vervolgen. De politie kan je vertellen bij welk gerechtshof je moet zijn.

Bij het indienen van het beklag kun je natuurlijk ook de hulp inroepen van b.v. Bureau Slachtofferhulp of een advocaat.

Vooronderzoek door de rechter-commissaris

Als de officier van justitie nader onderzoek nodig vindt om een beslissing te kunnen nemen, kan hij/zij de rechter-commissaris vragen dit onderzoek te verrichten. De rechter-commissaris verzamelt zoveel mogelijk feiten die zowel voor als tegen de verdachte kunnen pleiten. Als dit zogenaamde gerechtelijk vooronderzoek wordt ingesteld, kan de rechter-commissaris je oproepen om vragen te beantwoorden. Je bent volgens de wet verplicht om te komen. Bij verhindering moet je daar tijdig kennis van geven.

Je kunt de rechter-commissaris vragen je onder ede te horen. Dit kan voorkomen dat je moet getuigen op een eventuele terechtzitting. Tijdens dit verhoor kun je zelf ook nog dingen vertellen die niet in de aangifte zijn opgenomen omdat je je die pas later herinnerde.

Meestal is de advocaat van de verdachte bij dit verhoor aanwezig. Hij/zij mag jou ook vragen stellen. Verder is er een griffier aanwezig die alles opschrijft. Je kunt je laten bijstaan door een advocaat. Ook kun je vragen of je iemand anders mee mag nemen. De rechter-commissaris moet hiervoor dan toestemming verlenen. Aan het einde van het verhoor krijg je te horen wat de griffier heeft opgeschreven.

Controleer je verklaring op eventuele fouten en onderteken het als het goed is. Als het gerechtelijk onderzoek is afgesloten beslist de officier van justitie of er tot een vervolging van de verdachte wordt overgegaan.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.