Iemand die letsel oploopt omdat hij (als slachtoffer) getroffen wordt door een misdrijf, zal kunnen proberen de schade op de dader de verhalen. Wanneer blijkt dat de dader geen verhaal biedt of de dader onbekend is, kan het slachtoffer met de schade blijven zitten. Dit wordt maatschappelijk ongewenst geacht. Daarom kunnen slachtoffers van misdrijven van ná 1 januari 1973 een aanvraag voor een schadevergoeding indienen bij het schadefonds geweldsmisdrijven.

Om in aanmerking te komen moe tu voldoen aan een aantal criteria. Het schedefonds heeft een uitgebreide website met alle informatie en aanvraagformulieren. Bezoek daarvoor https://schadefonds.nl/