Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Door deze wet is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer in het strafrecht geworden. Tevens zijn een aantal rechten die eerst alleen in beleidsregels stonden in de wet opgenomen. De rechten van het slachtoffer zijn uitgebreid en de mogelijkheid om schade te verhalen verbeterd.

Op de website https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Slachtofferzorg/Positie-van-het-slachtoffer-in-het-strafproces/ vindt u alle informatie omtrent deze belangrijke wetswijzigingen.