In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. Je wordt ontslagen, je huisbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren of je uitkering wordt stopgezet.

Er zijn verschillende instanties die je bij deze problemen kunnen helpen. Als je denkt dat deze hulp alleen voor mensen met hogere inkomens weggelegd is, heb je het mis. De Nederlandse wet schrijft namelijk voor dat iedereen juridische hulp moet kunnen krijgen. Zo kunnen mensen met een gemiddeld of lager inkomen onder meer bij het Buro voor Rechtshulp terecht.

Tijdens het gratis eerste spreekuur wordt je probleem besproken en zo mogelijk direct opgelost. Mocht het nodig zijn om dieper op de zaak in te gaan, dan kun je voor 15 euro twee uren rechtshulp extra krijgen. Het Buro voor Rechtshulp kan ook verdergaande hulp bieden, bijvoorbeeld als er een rechtszaak aangespannen moet worden.

Hiervoor wordt een zogenaamde toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand met als gevolg dat - als de aanvraag goedgekeurd wordt - de kosten van rechtshulp betaald worden door de Raad. Van jou wordt slechts een kleine bijdrage gevraagd, die afhankelijk is van je inkomen.

Kortom: goede raad hoeft niet zo duur te zijn!