Je nachtrust wordt verstoord door een vreemd geluid. Toch maar even kijken. Beneden aangekomen, zie je nog net hoe een onbekende man door de opengebroken voordeur van je overburen naar binnen glipt. Je belt 1-1-2 en in een mum van tijd is de politie ter plaatse.

Het eerste onderzoek door de politie

"Zie jij wat?"..... "Geen steek."

Het is kwart over vier en pikkedonker. En koud. Buitenverlichting in tuinen springt automatisch aan als we voorbijkomen. We zijn op zoek naar een inbreker die door de bewoner is betrapt en het park is ingevlucht. Als ik de bewoner zie, kan ik de inbreker geen ongelijk geven.

"Hij is die kant op gerend!" sprak Anton Geesink. In een paar slaapkamers gaat nu het licht aan. In de verte klinkt geblaf. De collega's met de speurhonden zijn er. Hier is niks te zien.

Plotseling klinkt de meldkamer over de portofoon:  'Staan jullie onder een lantaarnpaal?" klinkt het.'Ehm, ja?!' We kijken elkaar verwonderd aan. Hoe weten zij dat nou?' Dan zijn jullie te ver. Je moet terug, na het tweede schuurtje ligt hij onder de vlierbes.'

We bedenken ons geen moment en rennen direct naar de opgegeven plek. Daar weten we meneer zonder veel problemen in zijn kraag te vatten.

Bij de koffie op het bureau wordt de wonderlijke gang van zaken uit de doeken gedaan. De meldkamer was gebeld door de buurvrouw die had gezien hoe een man zich tussen de struiken had verstopt.

Bij dit soort gebeurtenissen besef je weer eens hoe belangrijk het is, dat burgers verdachte zaken aan ons melden. Liever 10 keer voor niks, dan 1 keer te laat. In die situatie was het voor ons een verlossend telefoontje. Dat kon voor de inbreker niet gezegd worden.

Het sporenonderzoek

Bij de woning aangekomen, worden we aangesproken door de meldster. Ze vertelt dat de bewoners van het huis vorige week met de caravan naar Zuid-Frankrijk vertrokken zijn. Na bekeken te hebben hoe de ongenode gasten binnengekomen zijn en ook weer de woning hebben verlaten, vragen we de meldster of ze nog iets aangeraakt heeft.

'Nee', zegt ze, 'ik heb alleen enkele spulletjes weer rechtgezet, want de hele woonkamer was overhoop gehaald'.Op de vraag welke spulletjes dat dan zijn, stelt ze dat het niet belangrijk is. 'Mijn vingerafdrukken treffen jullie toch niet aan, want ik heb alles opgepakt met een theedoek!'.

Goed bedoeld, maar niet zo slim van de meldster. Hoe voorzichtig een inbreker ook te werk gaat, sporen laat hij vrijwel altijd na. Sommige sporen, zoals afdrukken van een modderschoen, zijn goed zichtbaar. Andere, zoals vingerafdrukken, juist weer niet.

De politie zal dan ook altijd vragen nergens aan te komen, totdat zij hun onderzoek hebben uitgevoerd. Door spullen met een theedoek op te pakken, bestaat de kans dat vingerafdrukken verloren zijn gegaan. Gelukkig heeft de technisch rechercheur toch nog enkele bruikbare sporen kunnen vinden.

Bij thuiskomst van de bewoners blijkt de schade mee te vallen. De dader was duidelijk op zoek naar contant geld en cheques, maar die lagen veilig opgeborgen in de bankkluis.

Verdachte aangehouden

Gelukkig is een verdachte aangehouden.In eerste instantie zal deze verdachte maximaal zes uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. Bij de berekening van deze verhoortijd wordt de nacht, van 00.00 uur 's avonds tot 09.00 's morgens, niet meegeteld. Als het nodig is, kan de politie bepalen dat de verdachte niet mag bellen, geen post mag verzenden of niet op een andere manier met bepaalde personen in contact mag komen.

Verder kan de verdachte gefouilleerd worden en mogen bepaalde voorwerpen en kledingstukken tijdelijk worden afgenomen. Zaken, die van belang zijn voor het onderzoek, kunnen zelfs in beslag worden genomen.

In bepaalde gevallen - bijvoorbeeld als de politie de identiteit van de verdachte nog niet heeft kunnen vaststellen - zal de verhoortijd nog eens met zes uur verlengd worden.

Heeft de politie vervolgens nog meer tijd nodig om feiten boven water te krijgen, dan kan een hulpofficier van justitie - na zelf de verdachte verhoord te hebben - een bevel tot inverzekeringstelling geven.

Arie mag nog even blijven (inverzekeringstelling)

De verdachte Arie, die na de melding van inbraak is aangehouden op verdenking van woninginbraak, heeft inmiddels zes uur op het politiebureau vastgezeten voor verhoor.

De identiteit is vast komen te staan: blijkt het toch je broer Arie te zijn (het zwarte schaap van de familie) "die zich in het huis heeft vergist". Dat juist jij de politie hebt gebeld, maakt het allemaal extra pijnlijk.

Wat nu? De politie heeft inmiddels aangegeven meer tijd nodig te hebben om gegevens boven water te krijgen. Arie wordt dan ook verhoord door een hulpofficier van justitie, die vervolgens in het belang van het onderzoek een bevel tot inverzekeringstelling geeft.

Dit houdt in dat Arie nog eens drie dagen door de politie mag worden vastgehouden. Arie krijgt dit ook netjes op papier meegedeeld.

Wanneer is inverzekeringstelling mogelijk?

  • Het is in het belang van het onderzoek nodig dat u langer op het bureau blijft voor verhoor;
  • De beslissing tot inverzekeringstelling is genomen door de hulpofficier van justitie;
  • Hij heeft u voor hij die beslissing nam verhoord;
  • Voor het feit waarvan u verdacht wordt is volgens de wet voorlopige hechtenis toegestaan, bijvoorbeeld diefstal of een drugsdelict.

Nu Arie in verzekering is gesteld, kunnen er onder andere foto's of vingerafdrukken genomen worden. Daarnaast wordt een advocaat ingeschakeld die - gezien de financiële situatie van je broer - kosteloos rechtsbijstand zal verlenen.

Verder wordt de Reclassering gewaarschuwd. Deze instantie zal samen met Arie proberen antwoord te krijgen op de vraag 'waarom?'. Zijn werkloosheid en gezinsproblemen worden besproken en samen zal naar een oplossing worden toegewerkt. De achterliggende gedachte is om te voorkomen dat het inbrekerspad opnieuw betreden wordt.

Indien de officier van justitie binnen een vastgestelde termijn van drie dagen tot de conclusie komt dat er nog geen definitieve beslissing kan worden genomen voor wat betreft de verdere gang van zaken, dan zal hij de inverzekeringstelling verlengen met maximaal drie dagen.

Voorgeleiding voor rechter-commissaris

Binnen 3 dagen en 15 uur na diens aanhouding wordt Arie geleid voor de Rechter-Commissaris die bekijkt of de inverzekeringstelling terecht is. Arie kan zich daarbij door de advocaat laten bijstaan. De rechter-commissaris heeft in het geval Arie besloten dat de inverzekeringstelling terecht is. Indien de rechter-commissarisa had besloten dat de inverzekeringstelling niet terecht was, had hij de directe vrijlating van Arie bevolen. Ook nu krijgt zowel de officier van justitie als Arie een schriftelijke bevestiging van het oordeel van de rechter-commissaris.

Arie blijft in de ellende zitten (verlenging inverzekeringstelling)

Inmiddels is Arie, die  in verzekering is gesteld, nog steeds niet op vrije voeten. Aan het einde van de inverzekeringstelling is Arie voorgeleid aan de officier van justitie. Deze heeft op basis van:

  1. de in het proces-verbaal opgenomen verklaring van Arie schuldig te zijn aan meerdere woninginbraken
  2. de getuigeverklaring die jij hebt afgelegd;
  3. het resultaat van het sporenonderzoek;
  4. het onderzoek naar het niet geringe strafrechtelijk verleden van Arie en
  5. het door de Reclassering opgemaakte rapport

geconcludeerd dat de inverzekeringstelling met 3 dagen verlengd wordt. Ook nu krijgt Arie dit op papier meegedeeld en de Reclassering krijgt een afschrift. Al die tijd verblijft Arie aan het politiebureau.

Arie zit nog steeds vast (in bewaringstelling)

Ook na de periode van verlenging van de inverzekringstelling is het onderzoek nog niet af. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat Arie meer op zijn kerfstok heeft dan alleen deze inbraak. De officier van justitie vindt dit voldoende reden om Arie langer vast te houden. Hij legt dan ook een vordering tot inbewaringstelling neer bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft na deze vordering een bevel tot bewaring gegeven.

Deze bewaring duurt maximaal veertien dagen en kan niet worden verlengd. Bovendien wordt Arie niet langer vastgehouden op het politiebureau, maar overgebracht naar een huis van bewaring.

Tegelijkertijd heeft de officier een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd. Dit houdt in dat het opsporingsonderzoek van de politie voortgezet wordt door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan deze vordering toewijzen en tegelijkertijd bepalen, dat de verdachte in verband met het onderzoek geen bezoek mag hebben van een ander dan de advocaat.

Arie volgt het hele wetboek (gevangenhouding)

Na die veertien dagen van inbewaringstelling blijkt het onderzoek nog niet afgerond. De rechtbank komt nu in beeld en besluit, na een vordering van de officier van justitie,  de voorlopige hechtenis voort te zetten door een gevangenhouding te bevelen. De rechter heeft Arie naar zijn mening gevraagd, maar volgens Arie doet deze er niet toe. De gevangenhouding duurt ten hoogste 90 dagen.

Op basis van de verkregen gegevens heeft de officier uiteindelijk besloten de vervolging voort te zetten. Arie is gedagvaard en uiteindelijk veroordeeld. Dus Arie zit nog wel even te brommen....