Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Het politiebedrijf heeft veel overeenkomsten met andere bedrijven. Zo heeft ook de politie een eigen taak. Die taak staat beschreven in de Politiewet. Wat daar staat, wordt bepaald door de politiek, de mensen die in Den Haag het land besturen.

agent2De politie wil in haar werk bereiken dat mensen rustig en veilig, naast elkaar en samen, kunnen leven in de wijk, de stad of de regio. In moeilijke woorden noemen we dat: De politie werkt aan een veilige en leefbare samenleving. Dat kan de politie natuurlijk niet alleen. De politie wil dat samen met alle mensen doen. Om te zorgen dat de maatschappij veilig en leefbaar wordt en blijft, heeft de politie vier hoofdtaken:

  • Voorkomen dat er "iets mis gaat" (dat noemen we preventie);
  • Hulpverlenen;
  • Handhaven van orde en rust;
  • Oplossen van misdrijven en opsporen van daders.

Alle taken bij elkaar noemen we de POLITIEZORG. De politie is daarvoor 24 uur per dag in touw. Om het werk goed te kunnen verdelen, zijn er erschillende afdelingen bij de politie. Iedere afdeling doet een eigen stukje van de totale politietaak.

Opmerkelijk

Man heeft vijftigduizend euro boete

 Een 43-jarige Rotterdammer die nog een boete van ruim 48 duizend had openstaan is in de kraag gevat. Hij had de boete onder meer gekregen voor het houden van een hennepkwekerij, meldt het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Lees meer...

Politiesites

Sponsors