Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

SlachtofferWijzer is een laagdrempelige, online wegwijzer die eenvoudig, anoniem en op ieder moment te raadplegen is. SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Slachtoffers van een misdrijf krijgen voortaan sneller hun schadevergoeding. Het Centraal Justitieel Incassobureau gaat het bedrag voorschieten dat door de rechter aan de dader is opgelegd.

Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Door deze wet is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer in het strafrecht geworden. Tevens zijn een aantal rechten die eerst alleen in beleidsregels stonden in de wet opgenomen. De rechten van het slachtoffer zijn uitgebreid en de mogelijkheid om schade te verhalen verbeterd.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen in 2008 van het Schadefonds een gemiddeld uitkeringsbedrag van € 2.650. In totaal keerde het fonds een bedrag uit van meer dan € 12 miljoen.

Veel slachtoffers vragen of het mogelijk is om anoniem aangifte te doen.

 

Op 1 april 1995 is een nieuwe wet in werking getreden. Deze wet - de Wet Terwee - verbetert de positie van slachtoffers van overtredingen of misdrijven. Uiteraard heeft de politie heel veel met deze nieuwe wet te maken. Als u slachtoffer wordt van een overtreding of misdrijf krijgt u immers normaal gesproken met de politie te maken.

 

Slachtoffer worden van een inbraak is niet niks. Uw waardevolle en dikwijls dierbare spullen zijn weg. En het idee dat er vreemden in uw huis hebben rondgelopen en aan uw privé-spullen hebben gezeten, zorgt voor een uiterst onbehaaglijk gevoel.

Iemand die letsel oploopt omdat hij (als slachtoffer) getroffen wordt door een misdrijf, zal kunnen proberen de schade op de dader de verhalen. Wanneer blijkt dat de dader geen verhaal biedt of de dader onbekend is, kan het slachtoffer met de schade blijven zitten. Dit wordt maatschappelijk ongewenst geacht. Daarom kunnen slachtoffers van misdrijven van ná 1 januari 1973 een aanvraag voor een schadevergoeding indienen bij het schadefonds geweldsmisdrijven.

Opmerkelijk

Veter nekt verdachte

De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden op verdenking van diefstal van een fiets.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors