Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiƫle site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Welke ontheffingen zijn er mogelijk ingevolge het RVV?

Art. 87: Ontheffingen

Ontheffing is mogelijk van de volgende artikelen:

 • 3: verplichting zo veel mogelijk rechts te rijden.
 • 4: waar lopen de voetgangers.
 • 5: waar moet je fietsen?
 • 6: waar moet je bromfietsen?
 • 8: waar rijden de ruiters?
 • 10: andere bestuurder gebruiken de rijbaan.
 • 23: stilstaan
 • 24: parkeren
 • 25: parkeren in parkeerschijfzone
 • 26: parkeren in gehandicaptenparkeerplaats
 • 42: gebruik autosnelweg, minimum snelheid
 • 43: gebruik autoweg, minimum snelheid
 • 46: parkeren in woonerf
 • 53: voorwaarden slepen
 • 59: gebruik autogordel (alleen door bestuurder of passagier naast hem)
 • 73: gebruik rijstrooklichten
 • 76: doorgetrokken streep op wegas
 • 77: gebruik verdrijvingsvlakken
 • 78: gebruik voorsorteervakken
 • 81: gebruik busbanen/busstroken

en van de borden:

 • C1: Geslotenverklaring
 • C2: Eenrichtingsverkeer
 • C4: Eenrichtingsverkeer dwangpijl
 • C6 t/m C21: Div. geslotenverklaringen
 • D2: Verplichte rijrichting
 • D4 t/m D7: Div. verplichte rijrichtingen
 • E1: Parkeerverbod
 • E3: Plaatsverbod (brom)fietsers
 • E6: Invalidenparkeerplaats (= verbod voor anderen)
 • E7: Laad- en loszone vrachtauto's
 • F7: Keerverbod
 • G1: Gebruik autosnelweg
 • G3: Gebruik autoweg
 • G7: Gebruik voetpad
 • G9: Gebruik ruiterpad
 • G11: Verplicht fietspad
 • G13: Onverplicht fietspad

Reeds bestaande ontheffingen blijven gelden.

Voorrangsvoertuigen mogen afwijken van de voorschriften van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit mogen ze echter alleen als de uitvoering van hun taak dit vereist. Daarbij blijft artikel 5 van de Wegenverkeerswet overeind staan.

Opmerkelijk

SWAT-team op gamers afgestuurd

Een bezorgde buurvrouw in Kopenhagen heeft de politie ingeschakeld nadat ze het geluid van vuurwapens en explosies in het naastgelegen appartement hoorde.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors