Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Om te voorkomen dat bij het overlijden van de verlof- of ontheffinghouder de verzameling (en daarmee het historisch erfgoed) verloren gaat, uiteenvalt of onder grote tijdsdruk verkocht moet worden (met daardoor ontstaan waardeverlies), kan de verlof- of ontheffinghouder in overleg met de korpschef een retentiebeheerder aanwijzen. Een kopie van de retentieverklaring dient door de betrokken verlof- of ontheffinghouder – ter opneming in zijn dossier – aan de korpschef in zijn regio respectievelijk de Minister van Veiligheid en Justitie te worden gezonden.

Na het overlijden komt de retentiebeheerder, voor een periode van maximaal drie jaar, in aanmerking voor de verlening van een retentieverlof of een retentieontheffing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar;

  • ten aanzien van de aanvrager bestaat geen ‘vrees voor misbruik’ (zie B 1.);

  • de aanvrager is door de verlof- of ontheffinghouder aangewezen als retentiebeheerder.

Let op: De retentiebeheerder kan de verzameling niet uitbreiden.

De retentiebeheerder heeft twee mogelijkheden:

  • Hij kan de verzameling in overleg met de wettelijke erfgenamen afstoten;

  • Hij kan een (normaal) verzamelverlof of ontheffing aanvragen, waarbij wel dient te worden aangetekend dat uiteraard aan alle eisen die gelden voor de verlening van een dergelijk verlof of ontheffing zal moeten zijn voldaan. Vanaf het moment dat de aanvrager over een regulier(e) verzamelverlof of ontheffing beschikt, kan hij de verzameling voortzetten en uitbreiden.


Opmerkelijk

Nepagent op de bon geslingerd

Een man die zich op de A2 bij Breukelen voordeed als verkeersregelaar is door de politie op de bon geslingerd.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors