Inleiding
In Nederland zitten we in een aantal regio's met een hele hoop mensen op een hele kleine oppervlakte. De ruimte in grote steden is schaars, erg duur en elke vrije centimeter moet worden benut. Bomen en plantsoenen zijn al lang niet meer natuurlijk of wild, maar worden aangelegd per vierkante meter.

Architecten krijgen als opdracht mee per x aantal inwoners een boom te planten. In deze "mierenhoop" van mensen lopen frustraties vrij snel op. Rust, privacy en levensruimte zijn schaarse begrippen geworden met alle gevolgen vandien.

In deze drukte zijn regels erg belangrijk. Waar plaats je je vuilniszak of container zodat anderen er geen last van hebben, waar plaats ik fietsen of welk deel hou ik vrij voor voetgangers. Dit alles moet een harmonieus geheel zijn naast het drukke verkeer wat dagelijks onze steden bezoekt.

Lees verder