Search, View and Navigation

Home Politie Politie in Nederland De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

politie in Nederland

Naast de civiele politie kent Nederland ook politie met een militaire status: de Koninklijke Marechaussee (KMar). Sinds de oprichting in 1814 is de Koninklijke Marechaussee gefundeerd op de drie internationaal bekende gendarmeriebeginselen, die aangeven dat de leden militair, bereden en gekazerneerd zijn. Die beginselen bestaan nog, al moet ‘bereden’ inmiddels worden vertaald in ‘mobiel’ en ‘gekazerneerd’ in ‘snel inzetbaar’.

politieinnederland_2008_img_40 De Koninklijke Marechaussee is qua positie en structuur te vergelijken met de Italiaanse Carabinieri, de Spaanse Guardia Civil en de Franse Gendarmerie. De taken vallen uiteen in civiele en militaire taken.

Civiele taken
De belangrijkste civiele politietaken van de Koninklijke Marechaussee zijn:

 • beveiliging van de leden van het Koninklijk Huis, in nauwe samenwerking met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van het Korps landelijke politiediensten (KLPD);
 • politie- en beveiligingstaak bij de ambtswoning van de minister-president;
 • verlening van bijstand aan civiele politiekorpsen ter handhaving van de openbare orde en de strafrechtelijke rechtsorde, inclusief assistentie bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit;
 • de politie- en beveiligingstaak op de nationale luchthaven Schiphol en de andere luchthavens;
 • handhaving van de vreemdelingenwetgeving door grensbewaking aan de buitengrenzen van het Schengengebied en het mobiel toezicht vreemdelingen; ook assistentie bij de opvang van asielzoekers en uitzetting van uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers en ongewenste vreemdelingen vallen daaronder;
 • beveiliging van waardetransporten van De Nederlandsche Bank.

Militaire taken
Andere politietaken van de Koninklijke Marechaussee hebben een militair karakter, zoals:

 • uitvoering van de politietaak voor de Nederlandse strijdkrachten, voor in Nederland gestationeerde buitenlandse militairen en voor internationale militaire hoofdkwartieren;
 • vredes- en internationale taken, het opleiden en monitoren/adviseren van lokale civiele politie;
 • verrichten van politietaken op locaties die onder het beheer vallen van het ministerie van Defensie.

De minister van Justitie heeft het gezag over de taken in verband met de strafrechtelijke handhaving van de civiele èn militaire rechtsorde. Taken in het kader van de handhaving van de openbare orde worden uitgevoerd onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister van Defensie heeft het gezag over de specifiek militaire taken.

De Koninklijke Marechaussee kent vijf districten:

 • District Zuid;
 • District Noord-Oost;
 • District West;
 • District Landelijke en Buitenlandse Eenheden;
 • District Schiphol.

Luchthaven Schiphol
marechaussee_schipholIn het district Schiphol werken ruim 1.700 medewerkers. De Koninklijke Marechaussee zorgt hier binnen de geldende Nederlandse en internationale rechtsregels voor grensbewaking en politiezorg.

De werkwijze is professioneel, publieksvriendelijk en in balans met de economische belangen.

Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee de beschikking over een volwaardige politiedienst en recherche die een sterke informatiepositie hebben opgebouwd op de luchthaven.

In samenwerking met de douane en de FIOD-ECD bestrijdt de Koninklijke Marechaussee drugssmokkel via de passagiersstroom en via de vracht. Dagelijks zijn er contacten met de reguliere politiekorpsen in het land over uiteenlopende onderwerpen.

De Koninklijke Marechaussee Schiphol beschikt over het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID), een expertisecentrum op het gebied van reisdocumenten. Het ECID verzorgt trainingen voor politieorganisaties in binnen- en buitenland.

Share/Save/Bookmark


Powered by Joomla!
Style © 2008 - 2013 Team Infopolitie voor Infopolitie.nl