Zomaar een foto

Tip van de dag

Legitimatie politie

Politieambtenaren hebben veel macht en mogen veel. Het is daarom belangrijk dat u zeker weet dat u echt te maken heeft met een agent.

Een agent in uniform zal, als u er naar vraagt zijn legitimatiebewijs tonen. Een politieman in burgerkleding moet uit eigen beweging zijn legitimatiebewijs laten zien, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten.

Infopolitie werkt ook met

Opmerkelijk

Celstraf na urineren op agent

Een Amerikaan die na zijn arrestatie de politiewagen en de dienstdoenend agent onderpieste, moet een jaar de cel in.

Lees meer...

Over infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een partikulier initiatief. Ga voor de officiele site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

Zoekmachine

Inlogformulier

Let op:
Forumleden kunnen hier NIET inloggen. Dit kan alleen op het forum.

Politiesites

Sponsor