Zomaar een foto

Tip van de dag

Parketpolitie

De Parketpolitie vervoert gedetineerden, zorgt voor ordehandhaving tijdens zittingen in het Paleis van Justitie, voert arrestatiebevelen uit en overhandigt gerechtelijke brieven persoonlijk aan de geadresseerden.

Voor informatie over arrestatiebevelen en gerechtelijke brieven kunt u terecht bij het Paleis van Justitie, afdeling Executie en Betekening.

Infopolitie werkt ook met

Opmerkelijk

Stilstaand busje wordt 45 keer geflitst

Een busje van een houthandelaar is op één middag ruim veertig keer geflitst. Volgens de eigenaar stond de wagen de hele middag echter stil. ''En nu heb ik een gigantische stapel brieven van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)'', zegt hij.

''Mijn wagen stond geparkeerd, auto's moesten ervoor uitwijken. Misschien dat zij daardoor net buiten het gezichtsveld van de camera kwamen en juist mijn wagen telkens werd geflitst.

Over infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een partikulier initiatief. Ga voor de officiele site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

Zoekmachine

Inlogformulier

Let op:
Forumleden kunnen hier NIET inloggen. Dit kan alleen op het forum.

Politiesites

Sponsor